تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
-1
+1

اعداد اول

Admin آسان 17/ 1284 بازدید

برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان a از ورودی دریافت کند و تمام اعداد اول کوچکتر از a را در خروجی چاپ کند

10 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
+1
-1
a = int(input("bego : "))

for num in range(2, a):
    for x in range(2, num):
        if num % x == 0:
            break
    else:
        print(num)

Amirhossein88 دانلود Python
0
-1
+1
-1
a=int(input("Number: "))


for i in range(2,a):
    for j in range(2,i):
        if i%j==0:
            break


    else:
        print(i)
Mahan78 دانلود Python
0
b = []
def odd_number(num):
  if num == 0:
   print('Your number must be greater than 0')

  else:
   for i in range(1, num+1):
       if i % 2 != 0:
         b.append(i)
   return b

num = int(input("Please enter your number:"))
od = odd_number(num)
print('\n' f"Your odd number: {od}")

F2030 دانلود Python
0
number = int(input('enter a number : '))
lisT=[]
black_list=0
for j in range (2,number ):
    lisT.append(j)
    for i in range(2, j):
        if j%i==0:  
            black_list = j
        if black_list in lisT:
                lisT.remove(black_list)
print(lisT) 
Knowledgebiome دانلود Python
0
a = int(input("adade morede nazar ra vared konid: "))
for i in range(2,a) :
  for x in range (2,i) :
    if i % x == 0 :
      break
      
  else:
    print (i)
  
کاربر 1645 دانلود Python
-1
-1
x= int(input("what is your num ? "))
a=0
for i in range(2,x):
    if x%i == 0:
        a=a+1

if a>1:
    print("aval nist")
elif x==1 :
    print("aval nist")
else:
    print("aval ast") 
Tamara دانلود Python
-1
-1
+1
-1
num = int(input("num : "))
b = range(2 , num)
adad_aval = [2,3,5,7,9,11,13,17,19,23,29,31,37,41,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101]
for a in b :
  if (num % a ==0) :
    print ("khod {0} aval nist" .format(num))
    break
  elif (num % a != 0):
    continue
  else:
    print("khod {0} aval ast" .format(num))
    break
for aval in adad_aval:
   if (aval <= num):
    print(aval)
   else :
    continue
Nima280 دانلود Python
-1
+1
-1
-1
a = int(input("Enter a number: "))
for i in range(2, a):
  for j in range(2, i):
    if i % j == 0:
      break
  else:
    print(i) 
Amirprx3 دانلود Python
-1
-1
a=int(input("enter : "))
aval=[]
while a!=1:
  b=a-1
  counter=0
  shomarande=[]
  while b!=1:
    
    c=a%b
    if c==0:
      shomarande.append(b)
      counter=counter+1
  
    b=b-1

  if counter == 0:
    aval.append(a)
  
  a=a-1

print(aval)
کاربر 427 دانلود Python
-2
-1
-1
-1
m = int(input("number:"))
while m > -10000000000001 :
    print(m)
    m = m - 1
Hossein دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن