تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

اندازه ضلع مربع

Hossein آسان 106/ دانلود 638 بازدید

برنامه ای بنویسید که مساحت مربعی را از کاربر دریافت کند و اندازه هر ضلع را در خروجی چاپ کند

9 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
s = int(input("masahat morabaa:"))
m = s//4
print(m)
Hossein دانلود Python
1
+1
x = float(input("Square area: "))
import math
y = math.sqrt(x)
print(f"The side size of the square is equal to {y}")
Hossein1122 دانلود Python
0
masahat=float(input("enter masahat:"))
j=masahat/4
print("andaze har zel:", j)
Amirowich دانلود Python
0
a = float(input('masahat='))
print('a= ',a**(1/2))
print('b= ',a**(1/2))
کاربر 452 دانلود Python
0
s=float(input("masahat ra vared konid:"))
x=(s/4)
print(x)
Shayan2009 دانلود Python
0
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a;
	cin>>a;
    cout<<a/4;
}

کاربر 2156 دانلود C++
0
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int s;
  cin >> s;
  int result = s / 4;
  cout << result;
  return 0;
}
کاربر 2236 دانلود C++
0
import math

s=float(input('masahat : '))

print('zel = {}'.format(math.sqrt(s)))

Soheyl دانلود Python
0
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std ;
int main()
{ int a ;
cin>>a;
 cout<< sqrt(a);
    return 0;
}
کاربر 2533 دانلود C++

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن