تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

ایجاد صفحه مربعی

F2030 آسان 318/ دانلود 409 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و براساس آن، شکل زیر را چاپ کند:

number: 3
--- --- --- 
|  |  |  | 
 --- --- --- 
|  |  |  | 
 --- --- --- 
|  |  |  | 
 --- --- --- 

6 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
a=int(input('number: '))
for i in range(a):
    print(""" --- --- ---
|   |   |   |""")
print(' --- --- ---')
کاربر 1182 دانلود Python
1
+1
x = int(input("please insert a number: "))
for j in range(x):
  for i in range(x):
    print('---' , end=" ")

  print(end="\n")
  for i in range( x+1 ):
    print("| ", end=" ")
  print( end="\n" )

for i in range(x):
  print('---' , end=" ")
کاربر 1228 دانلود Python
1
+1
a = int (input ("Number : "))

for i in range (a) :
    print (a * " ----")
        
    print ((a+1)*"|    ")

print (a * " ----")
Kian1390 دانلود Python
0
num = int(input("Enter the number:"))
def printing() :
    for i in range (num):
        print("---", end=' ')
def printing2 ():
    for j in range(num):
        print("| |", end=' ')
for z in range(num):
    printing()
    print("")
    printing2()
    print("")
printing()
کاربر 1282 دانلود Python
0
x = int(input())
for num in range(1, x + 1):
  print("--- --- ---")
  print("|  |  |  |")
if x > 0:
  print("--- --- ---")
کاربر 1327 دانلود Python
0
vr = int(input("Enter a number: "))
for i in range(vr):
  print("--- --- ---" , "|  |  |  |" ,sep="\n")
print("--- --- ---")
Mortezaf دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن