تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

ایجاد لیست

Admin آسان 203/ دانلود 509 بازدید

لیستی بسازید و موارد زیر را در صفحه نمایش دهید. در کنار هر مورد باید شماره آیتم بصورت خودکار قرار بگیرد

سایپا
بنز
تسلا
ولوو

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
<html>
    <body>
        <ol>
            <li>Saipa</li>
            <li>Benz</li>
            <li>Tesla</li>
            <li>Volvo</li>
        </ol>
    </body>
</html>
Tamara دانلود HTML
1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Table</title>
        <style>
            html{
                direction: rtl;
                font-size: 20px;
            }

            tr{
                margin-top: 5px;
                display: flex;
                justify-content: right;
                border-right: 7px solid #ccc;
            }
            
            td{
                padding-right: 10px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="Container">
            <table>
                <tr>
                    <td>سایپا</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>بنز</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>تسلا</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>ولوو</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </body>
</html>
Mahditoxic دانلود HTML CSS
0
<body>
<style>
li {
font-size:30px;
color:green;
direction:rtl;
margin-top:10px;
</style>
<ol>
<li>سایپا</li>
<li>بنز</li>
<li>تسلا</li>
<li>ولوو</li>
</ol>
</body>
کاربر 851 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">


<body>
    <ol>
        <li>سایپا</li>
        <li>بنز</li>
        <li>تسلا</li>
        <li>ولوو</li>
    </ol>
</body>


</html>
کاربر 2032 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <ol>
            <li>سایپا</li>
            <li>بنز</li>
            <li>تسلا</li>
            <li>ولوو</li>
        </ol>
    </body>
</html>
Kiyan دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>خودرو سازی</title>
        <meta name="viewport" content="width=device_width,initail-scale=1.0">
    </head>
<body>
    <ol style="font-size: 2vw;">
        <li>سایپا مطمئن</li>
        <li>بنز</li>
        <li>تسلا</li>
        <li>ولوو</li>
    </ol>
</body>

</html>
Knowledgebiome دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>car</title>
</head>
<body>
     <ol>
        <li>سایپا</li>
        <li>بنز</li>
        <li>تسلا</li>
        <li>ولوو</li>
     </ol>
</body>

</html>
Amirhosein دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
<header>
</header>
<body >
    <ol>
        <li>Saipa</li>
        <li>Benz</li>
        <li>Tesla</li>
        <li>Volvo</li>
            </ol>
</body>
</html>
Kian1390 دانلود HTML Front-End

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن