تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

بررسی بخش پذیری دو عدد

کاربر 1805 آسان 900/ دانلود 470 بازدید

برنامه ای بنویسید که دو عدد a و b را از کاربر دریافت کند و بررسی کند که عدد a بر b بخش پذیر است یا خیر؟

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def my_number(x,y):
    result = x % y
    if result == 0:
        print(x,'bar',y,'baksh pazir ast')
    else:
        print(x,'bar',y,'baksh pazir nist')
        #ba "eval" mishe add float ham estefade kard
x = eval(input('enter number1:'))
y = eval(input('enter number2:'))
my_number(x,y)
Alirezaakbari دانلود Python
1
+1
adad_1 = int(input('adade aval : '))
adad_2 = int(input('adade dovom : '))
if adad_1 % adad_2 == 0:
    print ('bakhsh pazir')
else:
    print ('bakhs pazir nist')
کاربر 2515 دانلود Python
0
a=int(input("a="))
b=int(input("b="))
if int(a%b==0):
    print("a bar b bakhsh pazir ast")
else :print("a bar b bakhsh pazir nist")
Mohsen0safari دانلود Python
0
number1=int(input("please enter number1: "))
number2=int(input("please enter number2: "))
if number1%number2==0 or number2%number1==0:
    print("yes")
else:
    print("no")    
کاربر 2044 دانلود Python
0
def bakhshpaziri(a,b):
    c=a%b
    if c==0:
        return(c,"bakhshpazir ast")
    else:
        return("bakhshpazir nist")
a=int(input("insert num1...>"))
b=int(input("insert num2...>"))
print(bakhshpaziri(a,b))

Mary12 دانلود Python
0
while True:
    a=int(input('insert num1...>'))
    b=int(input('insert num2...>'))
    if a%b==0:
        print(True)
        print('A bar B bakhshpazir ast.')
    else:
        print(False)
        if a==0:
            break
            
Mary12 دانلود Python
0
number1 = int(input("Enter first number: "))
number2 = int(input("Enter second number: "))
if number1 % number2 == 0:
    print(f"{number1} is divisible by {number2}")
else:
    print(f"{number1} is not divisible by {number2}")
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن