تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

4
+1
+1
+1

بررسی سن کاربر

Admin آسان 56/ دانلود 1051 بازدید

برنامه ای بنویس که سن کاربر را از ورودی دریافت کند و بررسی کند که اگر سن کاربر کمتر از ۲۰ بود خطایی throw/raise کند و در غیر این صورت پیغام خوش آمد گویی چاپ کند

16 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
age = int(input('enter your age : '))
if age <= 20:
    print('you are over 20')
elif age >= 20:
    print('hello man!')
Naaji دانلود Python
2
+1
+1
x=int(input('age: '))
if x<20:raise Exception("You can't enter")
else:print('Welcome')
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
age = int(input('sen shoma?'))
if age < 20 :
   print('error')
else :
    print('khosh amadid :)' )     
Rtmobin دانلود Python
1
+1
m = int(input('age:'))
n = 20
if m > n :
    print('Welcome')
if m < n :
    print('eroor')
Mayoka دانلود Python
0
age= input('how old are you? ')
age = int(age)
if age <20:
    raise Exception("Sorry, you are under 20")
else:
    print('Welcome ....')
Tamara دانلود Python
0
a = int( input ( "enter your age : " ))
if a > 20 :
Print( "welcome" )
else a < 20 :
Print("eror !") 
Mla23 دانلود Python
0
a = int(input('age:'))

if a < 20:
    raise Exception('age under 20')
else:
  print('wellcome ')
Shahrooz دانلود Python
0
sen = int(input("enter your age: "))
if sen < 20 :
  raise Exception("You must be over 20 years old")
else:
  print("welcome")
Aryan84 دانلود Python
0
age = int(input('enter your age: '))

if age < 20:
    raise Exception('Sorry, you are under 20 years old!!!')
else:
    print('very welcam')
Reza01 دانلود Python
0
age = int(input('Enter your a age number: '))

if age < 20:
  print('Eror throw')

else:
  print('welcome')
Amir1 دانلود Python
0
user_name=str(input("Name: "))
user_age=int(input("Enter your age: "))


if user_age<=18:
    raise  Exception(" Sorry, you are under 20")
else:
    print("Welcome",user_name)
Mahan78 دانلود Python
0
let userage = prompt('how old are you ??')

if (userage > 20){
    alert('welcome')
}else {
    alert('get out')
}
کاربر 813 دانلود Python
0
age = int(input("Enter your age: "))
if age < 20:
    print("Error")
else:
    print("Welcom")
کاربر 1034 دانلود Python
0
x = int(input("enter your age: "))
if x < 20:
  print ("error!")
elif x > 20:
  print ("welcome")
if x == 20:
  print ("welcome")
کاربر 1301 دانلود Python
0
age = int(input("Enter Your Age : "))
if age < 18:
  print("We do not allow you to enter")
elif age >= 18:
  print("Welcome to the site")
Mahmoodi دانلود Python
0
age=int(input('how old are you ? '))
if age < 20 : 
  print('your too young')
else : 
  print('welcome')  
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن