تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

بررسی قضیه حمار

Ordinaryperson آسان 209/ دانلود 387 بازدید

برنامه ای بنویسید که با گرفتن ۳ ورودی ار کاربر بررسی کند که با توجه به قضیه حمار میتوان مثلثی با ضلع های دریافت شده ساخت یا خیر؟

(قضیه حمار یا نابرابری مثلثی: در هر مثلث اندازه هر ضلع از مجموع ۲ ضلع دیگر کوچکتر است)

4 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
x=int(input('num1: '))
y=int(input('num2: '))
z=int(input('num3: '))
if x+y<=z:print("isn't triangle")
elif y+z<=x:print("isn't triangle")
elif z+x<=y:print("isn't triangle")
else:print('is triangle')
Ordinaryperson دانلود Python

همش باید یه شرط باشه Kian1390


1
+1
while 1:
    a = int(input("zal1: "))
    b = int(input("zal2: "))
    c = int(input("zal3: "))
    if a>0 and b>0 and c>0 : 
        if a+b>c>abs(a-b) and a+c>b>abs(a-c) and b+c>a>abs(b-c) and a:
            print("metavan sakht")
            break
        else :
            print("nemitavan sakht")
            break
    else :
        print("adad bozorg tar as 0 wared konid")
        continue        
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
x = int(input("Enter x :"))
y = int(input("Enter y :"))
z = int(input("Enter z :"))

if x > y + z or z > x + y or y > x + z:
    print("This is a Triangle")
else:
    print("This is not a Triangle")
کاربر 613 دانلود Python
1
+1
a1 = float ( input ( "Enter the first number : "))
a2 = float ( input ( "Enter the second number : "))
a3 = float ( input ( "Enter the thirth number : "))


if a1 + a2 > a3 and a3 + a2 > a1 and a3 + a1 > a2 :
    print ( "It's OK .")

else :
  print ( "NOOOOOOOOO")
Kian1390 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن