تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تابع محاسبه توان

Admin آسان 8/ دانلود 1207 بازدید

تابعی بنویسید که 2 عدد به عنوان پارامتر (a و b) دریافت کند و a را به توان b برساند و برگرداند

15 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
a = int(input("a :  "))
b = int( input("b : "))
def c() :
  print("a ** b =  " , a ** b )
c()
کاربر 2646 دانلود Python جدید
1
+1
a = int (input('a:'))
b = int ( input ('b:'))
print (pow(a,b))
Pouriya دانلود Python

این که تابع نیست این یه برنامه عادی کاربر 1280


1
+1
def power(num1 , num2):
    return num1**num2
num1 = int(input("enter number 1: "))
num2 = int(input("enter number 2: "))
print(power(num1,num2))
Aryan84 دانلود Python
0
def tavan(a, b):
 return a ** b
Admin دانلود Python
0
public static int tavan(int a, int b) {
  return (int) Math.pow(a, b);
}
Admin دانلود Java
0
def power(num1 , num2):
    return num1**num2
a = int(input("enter number 1: "))
b= int(input("enter number 2: "))
print(power(a,b))
Abtin67 دانلود Python
0
def tavan(a,b):
    return a**b
a=int(input('Enter first number: '))
b=int(input("Enter second number: "))
print(tavan(a,b))
Mahan78 دانلود Python
0
def tavan (text1 : int,text2 : int)-> int:
    return text1**text2

print(tavan(7,2))
کاربر 532 دانلود Python

این درسته ولی خروجی نداره کاربر 1280


0
def tavan(x,y):
    return pow(x,y)
a = int(input("adad: "))
b = int(input("adad tavan: "))
print(tavan(a,b))
Hossein1122 دانلود Python
0
a = int( input("your number_a :") )
b = int( input("your number_b :") )


def Number_Power( a , b ):
    return  ( b ** a )
print( Number_Power(a , b) )
کاربر 775 دانلود Python
0
let num1 = prompt(":اولین عدد را وارد کنید");
let num2 = prompt(":دومین عدد را وارد کنید");
power = num1 ** num2;
console.log(power);
کاربر 1009 دانلود JavaScript
0
a = int(input("num1: "))
b = int(input("num2: "))
print(a**b)
Amirhosein دانلود Python
0
def power():
  a=float(input('enter first number : '))
  b=float(input('enter second number : '))
  print(a**b)
power()  
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن