تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

تاس

Mahdi آسان 73/ دانلود 1169 بازدید

برنامه ای بنویس که همانند یک تاس، با هر بار اجرا، یک عدد تصادفی بین 1 تا 6 در خروجی چاپ کند

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
from random import randint
print(randint(1,6))
Ordinaryperson دانلود Python
2
+1
+1
import random
r=random.randint(1, 6)
print(r)
Tamara دانلود Python
0
from random import randint 
print(randint(1, 6))
Reza01 دانلود Python
0
import random
javab=random.randint(1,6)
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
0
import random
print ( random.randint ( 1 , 6 ) )
Kian1390 دانلود Python
0
import random
def partabe_tas():
    return random.randint(1,6)

def main():
    input("baraye partabe tas enter ra bezanid...")
   
    result = partabe_tas()
    print("adade shoma",result,"ast")
main()
Alirezaakbari دانلود Python
0
from random import randint
while True:
 input(randint(1,6))
Mohammadpy دانلود Python
0
import random
a = random.randint(1,6)
if a == 1:
    print("[      ]")
    print("[   0 ]")
    print("[      ]")
if a == 2:
    print("[      ]")
    print("[0   0]")
    print("[      ]")
if a == 3:
    print("[       ]")
    print("[   0  ]")
    print("[ 0 0 ]")
if a == 4:
    print("[0   0]")
    print("[      ]")
    print("[0   0]")
if a == 5:
    print("[0   0]")
    print("[  0 ]")
    print("[0   0]")
if a == 6:
    print("[0   0]")
    print("[0   0]")
    print("[0   0]")
کاربر 2537 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن