تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

تایمر شمارش معکوس

Admin آسان 87/ دانلود 844 بازدید

برنامه ای بنویس که یک عدد دریافت کند و از اون عدد تا 0 شمارش معکوس انجام دهد

بین هر عدد 1 ثانیه مکث نیاز است

10 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
import time
num = int(input("num :"))

while num >= 0:
  print (num)
  num -=1
  time.sleep(1)
Nima280 دانلود Python
1
+1
import time

def countdown(user_time):
      while user_time > 0:
            mins , secs = divmod(user_time , 60)
            timer = "{:02d}:{:02d}".format(mins , secs)
            print(timer , end = "\r")
            time.sleep(1)
            user_time -= 1
         print("Lift off!")

user_time = int(input("Enter a time in seconds: "))
countdown(user_time)
Yazdan دانلود Python
1
+1
import time
a = int(input("enter: "))
b = a
print(a)
for i in range(a):
    b -= 1
    print(b)
    time.sleep(1)
کاربر 2537 دانلود Python
0
let userNumber = prompt("adad vard konid?")

let timer = setInterval(
()=>{
 userNumber--
 if (userNumber > 9) {
  console.log(userNumber)
 }else{
  if (userNumber != 0) {
    console.log("0"+userNumber)
  }else{
    alert("End")
    clearInterval(timer)
  }
 }
}
,1000) 
Amirkhazaeli دانلود JavaScript
0
import time
i = int(input('num: '))
while True:
    print(i)
    i -= 1
    time.sleep(1)
    if i == 0:
        break
Erfiiam دانلود Python
0
from time import sleep
num=int(input("Number: "))
while num>=0:
    print(num)
    num-=1
    sleep(1)
Mahan78 دانلود Python
0
import time

num = int(input("Enter Your Number : "))

while num != 0:
  num = num-1print(num)
  time.sleep(1) 
کاربر 375 دانلود Python
0
import time
i = int(input("Enter: "))

#Loop
while i >= 0:
    print(i)
    i = i - 1
    time.sleep(1) # sleep for 1
Ha3an دانلود Python
0
import time
for i in range(10-1,-1,-1):
    print(i)
    time.sleep(1)
کاربر 2044 دانلود Python
0
import time

num=int(input('number : '))
x=num
while x !=0 : 
  print(x)
  time.sleep(1)
  x-=1
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن