تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تبریک سال نو به سبک برنامه نویسان

Admin آسان 924/ دانلود 815 بازدید

برنامه ای بنویسید که سال نو را به روشی خلاقانه به برنامه نویسان تبریک بگوید

#فان

جواب درست یا غلط وجود ندارد. سعی کنید خلاقیت به خرج دهید و نیازی نیست کدی که مینویسید خروجی داشته باشد.

13 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
# NewYear
print("HAPPY new year")
for day in year:
    print("Today is a great day")
Admin دانلود Python
1
+1
print("HAPPY new year","\n") 
print("Today is a great day")
کاربر 329 دانلود Python
1
+1
While true:
If day == "noroz":
    Print("noroz mobark")
else:
    print("roz mamouli")
Arianpro دانلود Python

Very good Imani


کد قشنگیه کاربر 1664


1
+1
def tabrik_sal_nou():
Sal=1403
 Print (f"به سال نو {sal}خوش آمدید")
tabrik_sal_nou ()
Imani دانلود Python
1
+1
import time
def happy_new_year():
    count_down=3
    while count_down!=0:
        print(count_down,end='\n')
        time.sleep(1)
        count_down=count_down-1
    listt=['happy','new','years😇']
    time.sleep(1)
    print('🔥🔥🔥🔥')
    for i in range(0,len(listt)):
        
        print(listt[i],end=' ')
        
happy_new_year()
Knowledgebiome دانلود Python
1
+1
name=input('What is your name: ')
print(name+' جان عیدت مبارک ')
کاربر 2012 دانلود Python
0
import termcolor2
import pyfiglet

massage=pyfiglet.figlet_format('happy New Year')
print(termcolor2.colored(massage,color='red'))
Lofino1998 دانلود Python
0
print("HAPPY new year and NOWRUZ")
for i in range(1403):
    print("*#" , end="")
print("\nI wish you programmers a successful year")    
Amirhosein دانلود Python
0
import random
from colorama import Fore
import time
print(Fore.RED + "Amadeii?" + Fore.RESET)
for x in range(10, 0, -1):
  print(getattr(Fore, random.choice(["RED", "YELLOW", "BLUE", "MAGENTA", "CYAN",])) + f"{x}" + Fore.RESET)
  time.sleep(1)
print(Fore.GREEN + "Happy New Year:))))))" + Fore.RESET)
Radical دانلود Python
0
name = int(input("What year is it now?"))
print("yes! wellcome to the" ,name, "year!!!")
کاربر 1964 دانلود Python
0
print("          Hello world          ")
print("happy")
print("new")
print("year.")
کاربر 1951 دانلود Python
0
print("salam")
for i in range(1403):
    print("norozetan peroz")
#سال نو مبارک نوروزتان پیروز
کاربر 1664 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن