تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

ترسیم شکل مثلث با ستاره در خروجی

Admin آسان 5/ دانلود 2308 بازدید

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را در خروجی چاپ کند

17 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
#include <iostream>
#include <string>
int main () {
    std::string star1  {"*"} ;
    std::string star2  {"**"} ;
    std::string star3  {"****"} ;
    std::string star4  {"*****"} ;
    std::string star5  {"******"} ;
    std::string star6  {"*******"} ;
    std::string star7  {"********"} ;
    std::string star8  {"*********"} ;
    std::string star9  {"**********"} ;

    std::cout << star1 <<'\n' ;
    std::cout << star2 <<'\n' ;
    std::cout << star3 <<'\n' ;
    std::cout << star4 <<'\n' ;
    std::cout << star5 <<'\n' ;
    std::cout << star6 <<'\n' ;
    std::cout << star7 <<'\n' ;
    std::cout << star8 <<'\n' ;
    std::cout << star9 <<'\n' ;
    return 0 ;
}
کاربر 2578 دانلود C++ جدید
9
+1
+1
+1
for i in range(1,10):
 print('*' * i)

توی پایتون با ضرب کردن یک استرینگ در یک عدد، اون استرینگ به تعداد اون عدد، تکرار میشه

Admin دانلود Python
1
+1
while 1:
    h = input("Enter the height of the triangle: ") 
    if h =="0":
        break
    for i in range(1 , int(h)+1):
        print("*"* i)
Aryan84 دانلود Python
1
+1
for i in range(1,10):
    for _ in range(i):
        print("*",end=" ")
    print()
Mahan78 دانلود Python
1
+1
h = input("Enter the height of the triangle: ") 
   
for i in range(1 , int(h)+1):
    print("*"* i)
Mohsen دانلود Python

خیلی خوب بود ممنون از کسی که این کد رو نوشته کاربر 2037


1
+1
count = 1
for i in range(9):
    print('*' * count)
    count += 1
M3edixd دانلود Python
0
x=int (input("number="))
y="*"
for i in range(x):
  print(y)
  y=y+"*"
Mahdi دانلود Python
0
line = int(input('enter line: '))
print('start....')
for i in range(1 , line+1):
    print('*'*i)
print('The program is over')
Reza01 دانلود Python
0
tedad = int(input('tedad radif setare : '))
i = 1
while i <= tedad:
  print(i * '*')
  i += 1
Nima280 دانلود Python
0
a=int(input(' inter a number: ')
I=1
While i <=a:
Print('*' * i)
I+=1
Abtin67 دانلود Python
0
for x in range(10):
  print('*'*x)
Soheyl دانلود Python
0
def stars(x):
    for i in range (1 , x+1):
        for j in range (1 , i+1):
            print("*", end=" ")
        print()
number_stars = int(input("tedad stars:"))
stars(number_stars)
Alirezaakbari دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن