تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تعداد حروف کوچک و بزرگ

کاربر 1324 آسان 362/ دانلود 415 بازدید

برنامه ای بنویسید که رشته‌ای را از ورودی دریافت کند و تعداد حروف بزرگ و کوچک را در آن شمارش کند. سپس تعداد حروف بزرگ و کوچک را به صورت جداگانه نمایش دهد.


مثال:

input: HooShanG
horofe bozorg : 3
horofe kochak : 5

6 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
x= input("Enter word: ")
d,g= 0,0
for i in x:
    if i.isupper():
        d += 1
    if i.islower():
        g +=1
print("horof bozorg=", d, "horof kochak=", g)
کاربر 1518 دانلود Python
0
words_upper = 0
words_lower = 0
str1 = input("enter str:")
for x in str1:
    if x == x.upper():
        words_upper += 1
    else:
        words_lower += 1
print (f"words_upper:{words_upper}")            
print (f"words_lower:{words_lower}")   
Omid1373 دانلود Python
0
lst_low = []
lst_up = []

vr = input("Enter a text: ")
count_low = 0
count_up = 0

for i in vr:
  if i.isupper() is True:
    count_up += 1
    lst_up.append(i)
  elif i.islower() is True:
    count_low += 1
    lst_low.append(i)

print(f"up is {lst_up}  {count_up}")
print(f"low is {lst_low}  {count_low}")
Mortezaf دانلود Python
0
Bozorg = []
kochak = []
Name = input("Enter:")
for X in Name:
  if X.isupper():
    Bozorg.append(X)
  elif X.islower():
    kochak.append(X)
print(f"Horofe bozorg= {len(Bozorg)}")
print(f"Horofe kochak= {len(kochak)}")
Radical دانلود Python
0
p = input("text: ")
pl = [i for i in p if i.islower()]
pu = [i for i in p if i.isupper()]      
print(f"bozargh: {len(pu)}\nkoochak: {len(pl)}")
Amirhosein دانلود Python
0
def upper_lower(word):
    u=[]
    l=[]
    for i in word:
        if i.isupper():
            u.append(i)
        else:
            l.append(i)
    return('upper case is{},lower case is {}'.format(len(u),len(l)))
   
Mary12 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن