تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

جا به جایی مقدار 2 متغیر

Admin آسان 18/ دانلود 860 بازدید

برنامه ای بنویسید که 2 مقدار عددی از ورودی دریافت کند و در متغیرهای a و b ذخیره کند. سپس مقادیر این 2 متغیر را جا به جا کند (مقدار متغیر a درون b ذخیره شود و مقدار متغیر b درون a ذخیره شود)

14 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
a = int(input('a:'))
b = int(input('b:'))

a, b = b, a

print (a, b)
Pouriya دانلود Python
1
+1
a= int(input("a ? "))
b= int(input("b ? "))

c=a
a=b
b=c

print("a={} and b={} ".format(a,b)) 
Tamara دانلود Python
1
+1
num1 = int(input('enter the number1: '))  
num2 = int(input('enter the number2: '))  
x,u = num1,num2 = num2, num1
print('num1 = ',x,'\nnum2 = ',u)
Reza01 دانلود Python
1
+1
a=int(input(' enter a number: '))
b=int(input(' enter a njmber: '))
a,b=b,a
print(a,b)
Abtin67 دانلود Python
1
+1
a=input()
b=input()
a,b=b,a
print(a)
print(b)
Mahan78 دانلود Python
0
a = int(input('a : '))
b = int(input('b : '))
c = a
a = b
b = c
print('a is {}\nb is {}'.format(a, b))
Astehal دانلود Python
0
a = int( input("your number_a :") )
b = int( input("your number_b :") )


print("your number_a is {}and your number_b is {}".format(b,a))
کاربر 775 دانلود Python
0
a = int(input("a: ")
b = int(input("b: ")

g = a
a = b
b = g

print()
print(a, b)
Kiachetore دانلود Python
0
a = int(input("Enter a: "))
b = int(input("Enter b: "))
t = a
a = b
b = t
print(f"a = {a} & b = {b}")
del t
Shayoons دانلود Python
0
x=int(input('1 > '))
y=int(input('2 > '))
x=(x+y)
y=(x-y)
x=(x-y)
print("1 =",x)
print("2 =",y)
Roozbeh دانلود Python
0
a = int(input('num a : '))
b = int(input('num b : '))
a, b = b, a
print(a)
print(b)
کاربر 1224 دانلود Python
0
a = int(input('number: '))
b = int(input('number: '))
a , b = b , a
print(a,b)
کاربر 1462 دانلود Python
0
a=float(input('first number : '))
b=float(input('second number : '))

c=a
a=b
b=c
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن