تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

ساخت جعبه با مربع

Admin آسان 31/ 899 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و با توجه به عدد، شکل زیر را چاپ کند

مثال

number: 3
###
###
### 

مثال

number: 5
#####
#####
#####
#####
#####

10 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
num = int(input('enter the num: '))
i = 1
while num >= i:
    print('#' * num)
    i += 1
Reza01 دانلود Python
1
+1
x = int(input('number : '))
for i in range(x):
  print('#' * x)
Astehal دانلود Python
1
+1
n = int(input("number: "))
for i in range(1,n+1):
    print("#"*n)
Hossein1122 دانلود Python
0
x= int(input('yek adad vared konid: '))

for i in range(1,x+1):
    i=x*'#'
    print(i) 
Tamara دانلود Python
0
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number: ");
    int x = input.nextInt();


    for (int i = 1; i <= x; i++) {
      String temp = "";
      for (int j = 0; j < x; j++) {
        temp += "#";
      }
      System.out.println(temp);
    }
  }
}

Admin دانلود Java
0
number=int(input("Enter A Number: "))
for i in range(number):
    print("# "*number,end=" ")
    print()
Mahan78 دانلود Python
0
number = int(input("Enter a number"))
for in range(number):
  print(5 * number)
کاربر 763 دانلود Python
0
def square_box(y):
  for i in range(1, y + 1):
    print(y * "#")

while True:
  num = int(input("Number:"))
  square_box(num)
  print("----------------------")
F2030 دانلود Python
0
num = int(input('num: '))
n = num
while num > 0:
  print(n * '#')
  num -= 1
Amirhosein دانلود Python
-1
-1
x=int (input ("namber="))
n=x*"#"
l=n+" "
print (l*x) 
Mahdi دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن