تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

شمارنده حروف رشته

Admin آسان 22/ دانلود 804 بازدید

تابعی بنویسید که یک رشته (String) دریافت کند و تعداد حروف آن را برگرداند

نکته: برای حل این سوال، از توابع آماده نباید استفاده کنید


مثال:

get_len('code-bezan.ir') # 13

11 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
strings=input("enter commenet: ")
a=len(strings)
print(a)
Mahan78 دانلود Python

ماهان داداش گفته نباید از توابع اماده استفاده کنی Hossein1122


اقای ماهان عزیز، برنامه از شما خواسته که فقط حروف رو بشماری نه اینکه هر چیزی رو Mohsenakbarpour


2
+1
+1
def len(d):
    y = 0
    for i in d:
        y += 1
    return y     
s = input("Enter: ")
print(len(s))        
Hossein1122 دانلود Python
0
txt=input('str: ')
result=""
for c in txt:
    result+=c
print(len(result))
Zb8319 دانلود Python
0
txt=input('str: ')
print(len(txt))
Zb8319 دانلود Python
0
def calculate(string):
  a = 0for i in string:
    a += 1
  print(a)
calculate("matne khod ra vared konid")
Amirmatrix دانلود Python
0
def len_str(st):
    s = 0
    for i in st:
        s += 1
    print(s)    
st = input('str: ')  
len_str(st)
Amirhosein دانلود Python
0
def counter(word):
    c=0
    for i in range(len(word)):
        c+=1
    return(c) 
Mary12 دانلود Python
0
def get_len() : 
  u=0
  txt=input('text : ')
  for x in txt :
    u+=1
  print(u) 
  
get_len()
Soheyl دانلود Python
0
def cunting(text="vacant") -> str :
    """It counts the number of characters in the string for you.
    
    
    parameter :
        text : It receives the value of the text (string) and counts its number
    """
    save = text.replace(" ", "")
    return len(save)


text = input("enter text : ")
print(cunting(text=text))
کاربر 2226 دانلود Python
0
def count_matn(x):
    num = 0
    for i in range(len(matn)):
        num += 1
    print( num)
matn =input('matn khod ra varde konid:')
print('tedade horofe dar jomleh')
count_matn(matn)
Alirezaakbari دانلود Python
0
def farmer(stri):
  count = 0for i in stri:
    if i.isalpha():
      count += 1return count
name = input("Enter your name: ")
print(f'name {name} has {farmer(name)} alpha character')
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن