تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

شکل اعداد نزولی

Admin آسان 21/ دانلود 2344 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و با توجه به عدد دریافت شده شکل زیر را چاپ کند

مثال:

number: 5
55555
4444
333
22
1 

19 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
num = int(input("num : "))

while num >0:
  print(num*f'{num}')
  num -=1
Nima280 دانلود Python
1
+1
x=int (input("number="))

while x>0:
    i=x*str(x)
    if x>0:
        x=x-1
        print(i) 
Mahdi دانلود Python
1
+1
num = int(input("num : "))

while num >0:
    print(num*str(num))
    num -=1
Aryan84 دانلود Python
1
+1
a1=int(input())
n=a1+1
while n>0:
    n=n-1
    f1=[]
    for i in range(0,n):
        f1.append(n)
    print(f1)
Mali110 دانلود Python

ببخشید یک سوال چرا متغیر n رو ساختی؟ کاربر 1787


1
+1
a = int(input('Enter your number: '))
for i in range(a):
    b = str(a)
    print(b*a)
    a -= 1
M3edixd دانلود Python
0
// const number = prompt("Choose a number:");
const number = 5;

for (let i = 5; i > 0; i--) {
    console.log(`on ${i}`);


    for (let j = i; j > 0; j--) {
        console.log(i);
    }
}
Saman22 دانلود JavaScript
0
number = int(input("number : "))
list = []
for i in range(1,number+1) :
    list.append(i)
for number in list[::-1] :
    print(str(number)*number)

Mohammadntge دانلود Python
0
number = int(input("Number: "))


while number >0:
    print(number*str(number))
    number -=1
Mahan78 دانلود Python
0
num = input("Number : ")
B= int (num)
while (B>0):
    print(num * B )
    num = int(num)
    num = num - 1
    num = str(num)
  B = B - 1
Kian1390 دانلود Python

ببخشید کاربرد B اونجا چیه؟ کاربر 1787


0
number = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: "))

for i in range(number, 0, -1):
    print(str(i) * i)
Abtin67 دانلود Python
0
num = int(input("Enter a number: "))

for i in range(num, 0, -1):
    for j in range(i):
        print(i, end="")
    print()
کاربر 848 دانلود Python
0
number = int(input("please enter a number:"))
while number>0:
  print(int(number)*str(number))
  number -= 1
Yasin8109 دانلود Python
0
p = int( input( "your number :" ) )
for i in range(0 , p ):
    print( p*"{}".format(p) )
    p -= 1
کاربر 775 دانلود Python
0
m = int(input('age:'))
while m  > 0 :
 print(m)
 m = m-1
Mayoka دانلود Python
0
number=int(input())
for i in range(number+1,0,-1):
    print(str(i)*i)
Mali110 دانلود Python

میتونستی به جای for از حلقه while هم استفاده کنی راحت تر بود کاربر 1787


0
n = int(input("number: "))
while n > 0 :
  print (n * str(n))
  n -= 1
کاربر 1645 دانلود Python
0
num = int(input('num: '))
n = num
while num > 0:
    print(n * str(num))
    num -= 1
    n -= 1
Amirhosein دانلود Python
0
num= int(input('number : '))

while num!=0:
  print(str(num)*num)
  num-=1
Soheyl دانلود Python
0
def random(num):
    
    while num>0:
        y=str(num)
        print(num*y)
        num -=1
    
        
num=int(input('please insert num...>'))
print(random(num))
Mary12 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن