تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

عدد اول

Hossein آسان 94/ 535 بازدید

تابعی بنویسید که عددی دریافت کند و اگر آن عدد، عدد اول بود True و در غیر این صورت False برگرداند

3 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def isprime(num):
    if num == 1:
        return False
    for n in range(2,int(num**0.5)+1):
        if num%n==0:
            return False
    return True
Pouriya دانلود Python
0
def aval(a):
  if a == 1:
    return False
  for i in range (2,a-1):
    if a % i == 0 :
      return False
  return True
Nima280 دانلود Python
0
def adadaval(text : int)->bool:
    if text == 1:
        return False
    for i in range(2,int(text**0.5)+1):
        if text%i==0:
            return False
        else:
            return True
print(adadaval(7))
کاربر 532 دانلود Python

سلام احتراما کد شما غلط است زیرا مثلا اگر اعداد بزرگی مثل ۱۴۷ که مرکب(غیر اول(چون بر ۳ و ۴۹ بخش پذیر است)) است را به تابع بدهیم مقدار true را به ما بر می گرداند! Ordinaryperson


ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن