تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

عدد اول

Hossein آسان 94/ دانلود 758 بازدید

تابعی بنویسید که عددی دریافت کند و اگر آن عدد، عدد اول بود True و در غیر این صورت False برگرداند

5 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def isprime(num):
    if num == 1:
        return False
    for n in range(2,int(num**0.5)+1):
        if num%n==0:
            return False
    return True
Pouriya دانلود Python
0
def aval(a):
  if a == 1:
    return False
  for i in range (2,a-1):
    if a % i == 0 :
      return False
  return True
Nima280 دانلود Python
0
def adadaval(text : int)->bool:
    if text == 1:
        return False
    for i in range(2,int(text**0.5)+1):
        if text%i==0:
            return False
        else:
            return True
print(adadaval(7))
کاربر 532 دانلود Python

سلام احتراما کد شما غلط است زیرا مثلا اگر اعداد بزرگی مثل ۱۴۷ که مرکب(غیر اول(چون بر ۳ و ۴۹ بخش پذیر است)) است را به تابع بدهیم مقدار true را به ما بر می گرداند! Ordinaryperson


0
num = int(input('Enter a number: '))
l=[]
for i in range (1,num+1):
  if num % i == 0:
    l.append(i)
    if sum(l) > (num+1) :
      print(False)
    elif sum(l) == num+1:
      print(True)
کاربر 1032 دانلود Python
0
def aval(num) :
  u=0for x in range(2,num) : 
    if num%x == 0 :
      u+=1if u==0 :
    print(True)  
  else : 
    print(False)  
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن