تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

8
+1
+1
+1

فرم ثبت نام

Admin آسان 44/ دانلود 4843 بازدید

با HTML فرمی طراحی کنید که اطلاعات زیر را با استفاده از بهترین عناصر از کاربر دریافت کند و به صفحه register/ به روش post ارسال کند

نام
نام خانوادگی
جنسیت
سن
شهر
رنگ مورد علاقه
تاریخ تولد
شماره موبایل
آدرس

15 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Register Form</title>
        <style>
            html{
                direction: rtl;
            }
            :root{
                --Green: rgb(67, 144, 67);
                --Lime: rgb(100, 231, 100);
            }
            body{
                background: linear-gradient(-12deg, var(--Green), var(--Lime));
                background-attachment: fixed;
                background-repeat: no-repeat;
                background-size: cover;
            }
            form{
                text-align: center;
            }
            label{
                color: white;
            }
            input,select,option{
                background: transparent;
                border: 3px solid yellowgreen;
                border-radius: 10px;
                width: 30%;
                max-width: 300px;
                padding: 4px;
                color: white;
                font-weight: 600;
                transition: 0.4s all;
            }
            input:focus{
                outline: none;
                background: white;
                color: var(--Lime);
            }
            option{
                background: var(--Green);
            }
            input::placeholder{
                color: white;
            }
            input[type=submit]{
                cursor: pointer;
                font-size: 20px;
            }
            input[type=submit]:hover{
                width: 300px;
                box-shadow: 0px 0px 10px var(--Lime);
                border: 3px solid var(--Green);
                background: var(--Lime);
                color: chocolate;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <form action="/register" method="post">
            <label for="User">نام</label><br><br>
            <input type="text" required placeholder="نام خود را وارد کنید" id="User"><br><br>
            <label for="LastName">نام خانوادگی</label><br><br>
            <input type="text" required id="LastName" placeholder="نام خانوادگی خود را وارد کنید"><br><br>
            <label for="Type">جنسیت</label><br><br>
            <select name="Type" id="Type" required>
                <option value="0" selected>جنسیت خود را انتخاب کنید</option>
                <option value="1">آقا</option>
                <option value="2">خانم</option>
            </select><br><br>
            <label for="Age">سن</label><br><br>
            <input type="number" required placeholder="سن خود را وارد کنید" id="Age"><br><br>
            <label for="state">استان</label><br><br>
            <select required name="state" onChange="CityList(this.value);">
                <option value="0">لطفا استان را انتخاب نمایید</option>
                <option value="1">تهران</option>
                <option value="2">گیلان</option>
                <option value="3">آذربایجان شرقی</option>
                <option value="4">خوزستان</option>
                <option value="5">فارس</option>
                <option value="6">اصفهان</option>
                <option value="7">خراسان رضوی</option>
                <option value="8">قزوین</option>
                <option value="9">سمنان</option>
                <option value="10">قم</option>
                <option value="11">مرکزی</option>
                <option value="12">زنجان</option>
                <option value="13">مازندران</option>
                <option value="14">گلستان</option>
                <option value="15">اردبیل</option>
                <option value="16">آذربایجان غربی</option>
                <option value="17">همدان</option>
                <option value="18">کردستان</option>
                <option value="19">کرمانشاه</option>
                <option value="20">لرستان</option>
                <option value="21">بوشهر</option>
                <option value="22">کرمان</option>
                <option value="23">هرمزگان</option>
                <option value="24">چهارمحال و بختیاری</option>
                <option value="25">یزد</option>
                <option value="26">سیستان و بلوچستان</option>
                <option value="27">ایلام</option>
                <option value="28">کهگلویه و بویراحمد</option>
                <option value="29">خراسان شمالی</option>
                <option value="30">خراسان جنوبی</option>
                <option value="31">البرز</option>
            </select><br><br>
            <label for="city">شهر</label><br><br>
            <select required name="city" id="city">
                <option value="0">لطفا استان را انتخاب نمایید</option>
            </select><br><br>
            <label for="Color">رنگ مورد علاقه</label><br><br>
            <input type="color" required id="Color"><br><br>
            <label for="Date">تاریخ تولد</label><br><br>
            <input type="date" required id="Date"><br><br>
            <label for="Phone">شماره موبایل</label><br><br>
            <input type="number" required id="Phone" placeholder="شماره موبایل خود را وارد کنید"><br><br>
            <label for="Address">آدرس</label><br><br>
            <input type="text" required placeholder="آدرس خود را وارد کنید" id="Address"><br><br><input type="submit" value="ثبت نام"></form>
    </body>
    <script>
        function CityList(state){
            with(document.getElementById('city')) 
            {
                options.length = 0;
         
                if(state == 0)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا استان را انتخاب نمایید' , '0');
                }
                
                if(state == 1)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('احمدآبادمستوفي' , '33131');
                    options[2] = new Option('ادران' , '31541');
                    options[3] = new Option('اسلام آباد' , '18641');
                    options[4] = new Option('اسلام شهر' , '331');
                    options[5] = new Option('اكبرآباد' , '37671');
                    options[6] = new Option('اميريه' , '39861');
                    options[7] = new Option('انديشه' , '31686');
                    options[8] = new Option('اوشان' , '33431');
                    options[9] = new Option('آبسرد' , '39761');
                    options[10] = new Option('آبعلي' , '39741');
                    options[11] = new Option('باغستان' , '33541');
                    options[12] = new Option('باقر شهر' , '18131');
                    options[13] = new Option('برغان' , '33631');
                    options[14] = new Option('بومهن' , '16551');
                    options[15] = new Option('پارچين' , '33971');
                    options[16] = new Option('پاكدشت' , '3391');
                    options[17] = new Option('پرديس' , '16581');
                    options[18] = new Option('پرند' , '37611');
                    options[19] = new Option('پس قلعه' , '19731');
                    options[20] = new Option('پيشوا' , '3381');
                    options[21] = new Option('تجزيه مبادلات لشكر  ' , '1012');
                    options[22] = new Option('تهران' , '1');
                    options[23] = new Option('جاجرود' , '16531');
                    options[24] = new Option('چرمسازي سالاريه' , '18361');
                    options[25] = new Option('چهاردانگه' , '33191');
                    options[26] = new Option('حسن آباد' , '18331');
                    options[27] = new Option('حومه گلندوك' , '33411');
                    options[28] = new Option('خاتون آباد' , '33991');
                    options[29] = new Option('خاوه' , '33841');
                    options[30] = new Option('خرمدشت' , '16571');
                    options[31] = new Option('دركه' , '19841');
                    options[32] = new Option('دماوند' , '3971');
                    options[33] = new Option('رباط كريم' , '3761');
                    options[34] = new Option('رزگان' , '37561');
                    options[35] = new Option('رودهن' , '39731');
                    options[36] = new Option('ري' , '1813');
                    options[37] = new Option('سعيدآباد' , '33361');
                    options[38] = new Option('سلطان آباد' , '37631');
                    options[39] = new Option('سوهانك' , '19561');
                    options[40] = new Option('شاهدشهر' , '33561');
                    options[41] = new Option('شريف آباد' , '33941');
                    options[42] = new Option('شمس آباد' , '18341');
                    options[43] = new Option('شهر قدس' , '3751');
                    options[44] = new Option('شهرآباد' , '33551');
                    options[45] = new Option('شهرجديدپرديس' , '16561');
                    options[46] = new Option('شهرقدس(مويز)' , '37511');
                    options[47] = new Option('شهريار' , '3351');
                    options[48] = new Option('شهرياربردآباد' , '33511');
                    options[49] = new Option('صالح آباد' , '33171');
                    options[50] = new Option('صفادشت' , '31641');
                    options[51] = new Option('فرودگاه امام خميني' , '18381');
                    options[52] = new Option('فرون آباد' , '18471');
                    options[53] = new Option('فشم' , '33451');
                    options[54] = new Option('فيروزكوه' , '3981');
                    options[55] = new Option('قرچك' , '18686');
                    options[56] = new Option('قيام دشت' , '18661');
                    options[57] = new Option('كهريزك' , '18161');
                    options[58] = new Option('كيلان' , '39751');
                    options[59] = new Option('گلدسته' , '33151');
                    options[60] = new Option('گلستان (بهارستان)' , '37571');
                    options[61] = new Option('گيلاوند' , '39711');
                    options[62] = new Option('لواسان' , '3341');
                    options[63] = new Option('لوسان بزرگ' , '33461');
                    options[64] = new Option('مارليك' , '37541');
                    options[65] = new Option('مروزبهرام' , '33141');
                    options[66] = new Option('ملارد' , '31691');
                    options[67] = new Option('منطقه 11 پستي تهران' , '1011');
                    options[68] = new Option('منطقه 13 پستي تهران' , '1013');
                    options[69] = new Option('منطقه 14 پستي تهران' , '1014');
                    options[70] = new Option('منطقه 15 پستي تهران' , '1015');
                    options[71] = new Option('منطقه 16 پستي تهران' , '1016');
                    options[72] = new Option('منطقه 17 پستي تهران  ' , '1017');
                    options[73] = new Option('منطقه 18 پستي تهران  ' , '1018');
                    options[74] = new Option('منطقه 19 پستي تهران  ' , '1019');
                    options[75] = new Option('نسيم شهر (بهارستان)' , '37651');
                    options[76] = new Option('نصيرآباد' , '37551');
                    options[77] = new Option('واوان' , '33176');
                    options[78] = new Option('وحيديه' , '33581');
                    options[79] = new Option('ورامين' , '3371');
                    options[80] = new Option('وهن آباد' , '18391');
                }
                if(state == 2)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('احمد سرگوراب' , '43591');
                    options[2] = new Option('اسالم' , '43891');
                    options[3] = new Option('اسكلك' , '44681');
                    options[4] = new Option('اسلام آباد' , '43371');
                    options[5] = new Option('اطاقور' , '44791');
                    options[6] = new Option('املش' , '44951');
                    options[7] = new Option('آبكنار' , '4331');
                    options[8] = new Option('آستارا' , '4391');
                    options[9] = new Option('آستانه اشرفيه' , '4441');
                    options[10] = new Option('بازاراسالم' , '43731');
                    options[11] = new Option('بازارجمعه شاندرمن' , '43811');
                    options[12] = new Option('برهسر' , '44561');
                    options[13] = new Option('بلترك' , '44941');
                    options[14] = new Option('بلسبنه' , '43471');
                    options[15] = new Option('بندرانزلي' , '431');
                    options[16] = new Option('پاشاكي' , '44331');
                    options[17] = new Option('پرهسر' , '43861');
                    options[18] = new Option('پلاسي' , '43791');
                    options[19] = new Option('پونل' , '44992');
                    options[20] = new Option('پيربست لولمان' , '43441');
                    options[21] = new Option('توتكابن' , '44651');
                    options[22] = new Option('جوكندان' , '43751');
                    options[23] = new Option('جيرنده' , '44551');
                    options[24] = new Option('چابكسر' , '44871');
                    options[25] = new Option('چاپارخانه' , '43481');
                    options[26] = new Option('چوبر' , '43561');
                    options[27] = new Option('خاچكين' , '43451');
                    options[28] = new Option('خشك بيجار' , '43391');
                    options[29] = new Option('خطبه سرا' , '43771');
                    options[30] = new Option('خمام' , '4341');
                    options[31] = new Option('ديلمان' , '44391');
                    options[32] = new Option('رانكوه' , '44861');
                    options[33] = new Option('رحيم آباد' , '44931');
                    options[34] = new Option('رستم آباد' , '44641');
                    options[35] = new Option('رشت' , '41');
                    options[36] = new Option('رضوان شهر' , '43841');
                    options[37] = new Option('رودبار' , '4461');
                    options[38] = new Option('رودسر' , '4481');
                    options[39] = new Option('سراوان' , '43381');
                    options[40] = new Option('سنگر' , '43361');
                    options[41] = new Option('سياهكل' , '4431');
                    options[42] = new Option('شاندرمن' , '43851');
                    options[43] = new Option('شفت' , '43541');
                    options[44] = new Option('صومعه سرا' , '4361');
                    options[45] = new Option('طاهر گوداب' , '43651');
                    options[46] = new Option('طوللات' , '44851');
                    options[47] = new Option('فومن' , '4351');
                    options[48] = new Option('قاسم آبادسفلي' , '44831');
                    options[49] = new Option('كپورچال' , '43331');
                    options[50] = new Option('كلاچاي' , '4491');
                    options[51] = new Option('كوچصفهان' , '43461');
                    options[52] = new Option('كومله' , '44761');
                    options[53] = new Option('كياشهر' , '44471');
                    options[54] = new Option('گشت' , '43581');
                    options[55] = new Option('لاهيجان' , '441');
                    options[56] = new Option('لشت نشا' , '43431');
                    options[57] = new Option('لنگرود' , '4471');
                    options[58] = new Option('لوشان' , '44531');
                    options[59] = new Option('لولمان' , '43531');
                    options[60] = new Option('لوندويل' , '43961');
                    options[61] = new Option('ليسار' , '43761');
                    options[62] = new Option('ماسال' , '4381');
                    options[63] = new Option('ماسوله' , '43571');
                    options[64] = new Option('منجيل' , '4451');
                    options[65] = new Option('هشتپر ـ طوالش' , '4371');
                    options[66] = new Option('واجارگاه' , '44891');
                }
                if(state == 3)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابشاحمد' , '54671');
                    options[2] = new Option('اذغان' , '54561');
                    options[3] = new Option('اسب فروشان' , '54731');
                    options[4] = new Option('اسكو' , '5351');
                    options[5] = new Option('اغچه ريش' , '5586');
                    options[6] = new Option('اقمنار' , '55661');
                    options[7] = new Option('القو' , '55541');
                    options[8] = new Option('اهر' , '5451');
                    options[9] = new Option('ايلخچي' , '53581');
                    options[10] = new Option('آذرشهر' , '5371');
                    options[11] = new Option('باسمنج' , '53661');
                    options[12] = new Option('بخشايش ـ كلوانق' , '53951');
                    options[13] = new Option('بستان آباد' , '5491');
                    options[14] = new Option('بناب' , '5551');
                    options[15] = new Option('بناب جديد ـ مرند' , '54351');
                    options[16] = new Option('تبريز' , '51');
                    options[17] = new Option('ترك' , '53331');
                    options[18] = new Option('تسوج' , '53881');
                    options[19] = new Option('جلفا' , '5441');
                    options[20] = new Option('خامنه' , '53841');
                    options[21] = new Option('خداآفرين' , '54683');
                    options[22] = new Option('خسروشهر' , '53551');
                    options[23] = new Option('خضرلو' , '55441');
                    options[24] = new Option('خلجان' , '53641');
                    options[25] = new Option('سبلان' , '5321');
                    options[26] = new Option('سراب' , '5471');
                    options[27] = new Option('سردرود' , '5361');
                    options[28] = new Option('سيس' , '53851');
                    options[29] = new Option('شادبادمشايخ' , '53671');
                    options[30] = new Option('شبستر' , '5381');
                    options[31] = new Option('شربيان' , '54751');
                    options[32] = new Option('شرفخانه' , '53891');
                    options[33] = new Option('شهر جديد سهند' , '5331');
                    options[34] = new Option('صوفيان' , '53861');
                    options[35] = new Option('عجب شير' , '5541');
                    options[36] = new Option('قره اغاج ـ چاراويماق' , '5581');
                    options[37] = new Option('قره بابا' , '54941');
                    options[38] = new Option('كردكندي' , '54971');
                    options[39] = new Option('كليبر' , '5461');
                    options[40] = new Option('كندرود' , '53681');
                    options[41] = new Option('كندوان' , '54685');
                    options[42] = new Option('گوگان' , '53761');
                    options[43] = new Option('مراغه' , '551');
                    options[44] = new Option('مرند' , '541');
                    options[45] = new Option('ملكان' , '5561');
                    options[46] = new Option('ممقان' , '53751');
                    options[47] = new Option('ميانه' , '531');
                    options[48] = new Option('هاديشهر' , '5431');
                    options[49] = new Option('هريس' , '5391');
                    options[50] = new Option('هشترود' , '5571');
                    options[51] = new Option('هوراند' , '54491');
                    options[52] = new Option('ورزقان' , '54581');
                }
                if(state == 4)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اروندكنار' , '6331');
                    options[2] = new Option('اميديه' , '63731');
                    options[3] = new Option('انديمشك' , '6481');
                    options[4] = new Option('اهواز' , '61');
                    options[5] = new Option('ايذه' , '6391');
                    options[6] = new Option('آبادان' , '631');
                    options[7] = new Option('آغاجاري' , '6371');
                    options[8] = new Option('باغ ملك' , '63951');
                    options[9] = new Option('بندرامام خميني' , '63561');
                    options[10] = new Option('بهبهان' , '6361');
                    options[11] = new Option('جايزان' , '63881');
                    options[12] = new Option('جنت مكان' , '64541');
                    options[13] = new Option('چمران ـ شهرك طالقاني ' , '63541');
                    options[14] = new Option('حميديه' , '63441');
                    options[15] = new Option('خرمشهر' , '641');
                    options[16] = new Option('دزآب' , '64651');
                    options[17] = new Option('دزفول' , '6461');
                    options[18] = new Option('دهدز' , '63991');
                    options[19] = new Option('رامشير' , '63871');
                    options[20] = new Option('رامهرمز' , '6381');
                    options[21] = new Option('سربندر' , '63551');
                    options[22] = new Option('سردشت' , '63681');
                    options[23] = new Option('سماله' , '64561');
                    options[24] = new Option('سوسنگرد ـ دشت آزادگان' , '6441');
                    options[25] = new Option('شادگان' , '6431');
                    options[26] = new Option('شرافت' , '64511');
                    options[27] = new Option('شوش' , '6471');
                    options[28] = new Option('شوشتر' , '6451');
                    options[29] = new Option('شيبان' , '61481');
                    options[30] = new Option('صالح مشطت' , '64791');
                    options[31] = new Option('كردستان بزرگ' , '63661');
                    options[32] = new Option('گتوند' , '64551');
                    options[33] = new Option('لالي' , '64941');
                    options[34] = new Option('ماهشهر' , '6351');
                    options[35] = new Option('مسجد سليمان' , '6491');
                    options[36] = new Option('ملاثاني' , '6341');
                    options[37] = new Option('ميانكوه' , '63751');
                    options[38] = new Option('هفتگل' , '64961');
                    options[39] = new Option('هنديجان' , '63591');
                    options[40] = new Option('هويزه' , '64451');
                    options[41] = new Option('ويس' , '61491');
                }
                if(state == 5)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option(' بيضا' , '73631');
                    options[2] = new Option('اردكان ـ سپيدان' , '7361');
                    options[3] = new Option('ارسنجان' , '73761');
                    options[4] = new Option('استهبان' , '7451');
                    options[5] = new Option('اشكنان ـ اهل' , '74391');
                    options[6] = new Option('اقليد' , '7381');
                    options[7] = new Option('اكبرآبادكوار' , '71651');
                    options[8] = new Option('اوز' , '74331');
                    options[9] = new Option('ايزدخواست' , '73991');
                    options[10] = new Option('آباده' , '7391');
                    options[11] = new Option('آباده طشك' , '74931');
                    options[12] = new Option('بالاده' , '73391');
                    options[13] = new Option('بانش' , '73681');
                    options[14] = new Option('بنارويه' , '74361');
                    options[15] = new Option('بهمن' , '73911');
                    options[16] = new Option('بوانات' , '73941');
                    options[17] = new Option('بوانات(سوريان)' , '73971');
                    options[18] = new Option('بيرم' , '74381');
                    options[19] = new Option('جنت شهر(دهخير)' , '74891');
                    options[20] = new Option('جهرم' , '741');
                    options[21] = new Option('جويم' , '74351');
                    options[22] = new Option('حاجي آباد ـ زرين دشت' , '74861');
                    options[23] = new Option('حسن آباد' , '73841');
                    options[24] = new Option('خرامه' , '73441');
                    options[25] = new Option('خرمی' , '74998');
                    options[26] = new Option('خشت' , '73341');
                    options[27] = new Option('خنج' , '74431');
                    options[28] = new Option('خيرآبادتوللي' , '71451');
                    options[29] = new Option('داراب' , '7481');
                    options[30] = new Option('داريان' , '71461');
                    options[31] = new Option('دهرم' , '74781');
                    options[32] = new Option('رونيز ' , '74461');
                    options[33] = new Option('زاهدشهر' , '74671');
                    options[34] = new Option('زرقان' , '7341');
                    options[35] = new Option('سروستان' , '73451');
                    options[36] = new Option('سعادت شهر ـ پاسارگاد' , '73741');
                    options[37] = new Option('سيدان' , '73771');
                    options[38] = new Option('ششده' , '74651');
                    options[39] = new Option('شهر جديد صدرا' , '71991');
                    options[40] = new Option('شيراز' , '71');
                    options[41] = new Option('صغاد' , '73931');
                    options[42] = new Option('صفاشهر ـ خرم بيد' , '73951');
                    options[43] = new Option('طسوج' , '71641');
                    options[44] = new Option('علاءمرودشت' , '74441');
                    options[45] = new Option('فدامي' , '74871');
                    options[46] = new Option('فراشبند' , '74771');
                    options[47] = new Option('فسا' , '7461');
                    options[48] = new Option('فيروزآباد' , '7471');
                    options[49] = new Option('فيشور' , '74311');
                    options[50] = new Option('قادرآباد' , '73751');
                    options[51] = new Option('قائميه' , '7331');
                    options[52] = new Option('قطب آباد' , '74551');
                    options[53] = new Option('قطرويه' , '74981');
                    options[54] = new Option('قير و كارزين' , '74761');
                    options[55] = new Option('كازرون' , '731');
                    options[56] = new Option('كام فيروز' , '73431');
                    options[57] = new Option('كلاني' , '73141');
                    options[58] = new Option('كنارتخته' , '73331');
                    options[59] = new Option('كوار' , '73461');
                    options[60] = new Option('گراش' , '7441');
                    options[61] = new Option('گويم' , '73491');
                    options[62] = new Option('لار ـ لارستان' , '7431');
                    options[63] = new Option('لامرد' , '74341');
                    options[64] = new Option('مبارك آباد' , '74731');
                    options[65] = new Option('مرودشت' , '7371');
                    options[66] = new Option('مشكان' , '74971');
                    options[67] = new Option('مصيري ـ رستم' , '73571');
                    options[68] = new Option('مظفري' , '71661');
                    options[69] = new Option('مهر' , '74451');
                    options[70] = new Option('ميمند' , '74741');
                    options[71] = new Option('نورآباد ـ ممسني' , '7351');
                    options[72] = new Option('ني ريز' , '7491');
                    options[73] = new Option('وراوي' , '73171');
                }
                if(state == 6)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابريشم' , '81789');
                    options[2] = new Option('ابوزيدآباد' , '87481');
                    options[3] = new Option('اردستان' , '8381');
                    options[4] = new Option('اريسمان' , '87641');
                    options[5] = new Option('اژيه' , '83781');
                    options[6] = new Option('اسفرجان' , '8651');
                    options[7] = new Option('اسلام آباد' , '86481');
                    options[8] = new Option('اشن' , '85451');
                    options[9] = new Option('اصغرآباد' , '84351');
                    options[10] = new Option('اصفهان' , '81');
                    options[11] = new Option('امين آباد' , '86531');
                    options[12] = new Option('ايمان شهر' , '84651');
                    options[13] = new Option('آران وبيدگل' , '8741');
                    options[14] = new Option('بادرود' , '87661');
                    options[15] = new Option('باغ بهادران' , '84761');
                    options[16] = new Option('بهارستان' , '81431');
                    options[17] = new Option('بوئين ومياندشت' , '85651');
                    options[18] = new Option('پيربكران' , '84541');
                    options[19] = new Option('تودشك' , '81351');
                    options[20] = new Option('تيران' , '8531');
                    options[21] = new Option('جعفرآباد' , '84381');
                    options[22] = new Option('جندق' , '83631');
                    options[23] = new Option('جوجيل' , '84691');
                    options[24] = new Option('چادگان' , '8571');
                    options[25] = new Option('چرمهين' , '84751');
                    options[26] = new Option('چمگردان' , '84781');
                    options[27] = new Option('حسن اباد' , '83791');
                    options[28] = new Option('خالدآباد' , '87671');
                    options[29] = new Option('خميني شهر' , '841');
                    options[30] = new Option('خوانسار' , '8791');
                    options[31] = new Option('خوانسارك' , '84531');
                    options[32] = new Option('خور' , '8361');
                    options[33] = new Option('خوراسگان' , '81561');
                    options[34] = new Option('خورزوق' , '83451');
                    options[35] = new Option('داران ـ فريدن' , '8561');
                    options[36] = new Option('درچه پياز' , '8431');
                    options[37] = new Option('دستگردوبرخوار' , '83431');
                    options[38] = new Option('دهاقان' , '8641');
                    options[39] = new Option('دهق' , '8541');
                    options[40] = new Option('دولت آباد' , '8341');
                    options[41] = new Option('ديزيچه' , '84831');
                    options[42] = new Option('رزوه' , '85761');
                    options[43] = new Option('رضوان شهر' , '85331');
                    options[44] = new Option('رهنان' , '81879');
                    options[45] = new Option('زاينده رود' , '84931');
                    options[46] = new Option('زرين شهر ـ لنجان' , '8471');
                    options[47] = new Option('زواره' , '8441');
                    options[48] = new Option('زيار' , '81681');
                    options[49] = new Option('زيبا شهر' , '84841');
                    options[50] = new Option('سپاهان شهر' , '87992');
                    options[51] = new Option('سده لنجان' , '84741');
                    options[52] = new Option('سميرم' , '8661');
                    options[53] = new Option('شاهين شهر' , '831');
                    options[54] = new Option('شهرضا' , '861');
                    options[55] = new Option('شهرك صنعتي مورچ' , '83331');
                    options[56] = new Option('شهرك مجلسي' , '8631');
                    options[57] = new Option('شهرک صنعتي محمودآباد' , '8161');
                    options[58] = new Option('طالخونچه' , '84981');
                    options[59] = new Option('عسگران' , '85351');
                    options[60] = new Option('علويچه' , '8551');
                    options[61] = new Option('غرغن' , '85631');
                    options[62] = new Option('فرخي' , '83641');
                    options[63] = new Option('فريدون شهر' , '8591');
                    options[64] = new Option('فلاورجان' , '8451');
                    options[65] = new Option('فولادشهر' , '8491');
                    options[66] = new Option('فولادمباركه' , '84881');
                    options[67] = new Option('قهد ريجان' , '8461');
                    options[68] = new Option('كاشان' , '871');
                    options[69] = new Option('كليشادوسودرجان' , '84561');
                    options[70] = new Option('كمشچه' , '83591');
                    options[71] = new Option('كوهپايه' , '8371');
                    options[72] = new Option('گز' , '83441');
                    options[73] = new Option('گلپايگان' , '8771');
                    options[74] = new Option('گلدشت' , '85831');
                    options[75] = new Option('گلشهر' , '87841');
                    options[76] = new Option('گوگد' , '8781');
                    options[77] = new Option('مباركه' , '8481');
                    options[78] = new Option('مهاباد' , '84431');
                    options[79] = new Option('مورچه خورت' , '8331');
                    options[80] = new Option('ميمه' , '8351');
                    options[81] = new Option('نائين' , '8391');
                    options[82] = new Option('نجف آباد' , '851');
                    options[83] = new Option('نصر آباد' , '81751');
                    options[84] = new Option('نطنز' , '8761');
                    options[85] = new Option('نيك آباد' , '83771');
                    options[86] = new Option('بهارستان' , '81431');
                    options[87] = new Option('هرند' , '83741');
                    options[88] = new Option('ورزنه' , '83751');
                    options[89] = new Option('ورنامخواست' , '84731');
                    options[90] = new Option('ویلاشهر' , '8581');
                }
                if(state == 7)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابدال آباد' , '95781');
                    options[2] = new Option('ازادوار' , '96441');
                    options[3] = new Option('باجگيران' , '94861');
                    options[4] = new Option('باخرز' , '95971');
                    options[5] = new Option('باسفر' , '95481');
                    options[6] = new Option('بجستان' , '96981');
                    options[7] = new Option('بردسكن' , '9681');
                    options[8] = new Option('برون' , '97741');
                    options[9] = new Option('بزنگان' , '93871');
                    options[10] = new Option('بند قرائ' , '96791');
                    options[11] = new Option('بيدخت' , '96941');
                    options[12] = new Option('تايباد' , '9591');
                    options[13] = new Option('تربت جام' , '9571');
                    options[14] = new Option('تربت حيدريه' , '951');
                    options[15] = new Option('جغتاي' , '9641');
                    options[16] = new Option('جنگل' , '95471');
                    options[17] = new Option('چمن آباد' , '95671');
                    options[18] = new Option('چناران' , '9361');
                    options[19] = new Option('خليل آباد' , '96771');
                    options[20] = new Option('خواف' , '9561');
                    options[21] = new Option('داورزن' , '9631');
                    options[22] = new Option('درگز' , '9491');
                    options[23] = new Option('دولت آباد ـ زاوه' , '95491');
                    options[24] = new Option('رادكان' , '93631');
                    options[25] = new Option('رشتخوار' , '9541');
                    options[26] = new Option('رضويه' , '91671');
                    options[27] = new Option('ريوش(كوهسرخ)' , '96741');
                    options[28] = new Option('سبزوار' , '961');
                    options[29] = new Option('سرخس' , '9381');
                    options[30] = new Option('سلطان آباد' , '96561');
                    options[31] = new Option('سنگان' , '95641');
                    options[32] = new Option('شانديز' , '93561');
                    options[33] = new Option('صالح آباد' , '9581');
                    options[34] = new Option('طرقبه ـ بينالود' , '9351');
                    options[35] = new Option('طوس سفلي' , '93571');
                    options[36] = new Option('فريمان' , '9391');
                    options[37] = new Option('فيروزه ـ تخت جلگه' , '9331');
                    options[38] = new Option('فيض آباد ـ مه ولات' , '9531');
                    options[39] = new Option('قاسم آباد' , '95661');
                    options[40] = new Option('قدمگاه' , '93461');
                    options[41] = new Option('قوچان' , '9471');
                    options[42] = new Option('كاخك' , '96961');
                    options[43] = new Option('كاشمر' , '9671');
                    options[44] = new Option('كلات' , '9371');
                    options[45] = new Option('گلبهار' , '93651');
                    options[46] = new Option('گناباد' , '9691');
                    options[47] = new Option('لطف آباد' , '94941');
                    options[48] = new Option('مشهد' , '91');
                    options[49] = new Option('مشهدريزه' , '95961');
                    options[50] = new Option('مصعبي' , '97761');
                    options[51] = new Option('نشتيفان' , '95631');
                    options[52] = new Option('نقاب ـ جوين' , '96471');
                    options[53] = new Option('نيشابور' , '931');
                    options[54] = new Option('نيل شهر' , '95751');
                }
                if(state == 8)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('َآوج' , '3461');
                    options[2] = new Option('ارداق' , '34671');
                    options[3] = new Option('اسفرورين' , '34561');
                    options[4] = new Option('اقباليه' , '34171');
                    options[5] = new Option('الوند ـ البرز' , '3431');
                    options[6] = new Option('آبگرم' , '34641');
                    options[7] = new Option('آبيك' , '3441');
                    options[8] = new Option('آقابابا' , '34791');
                    options[9] = new Option('بوئين زهرا' , '3451');
                    options[10] = new Option('بیدستان' , '34151');
                    options[11] = new Option('تاكستان' , '3481');
                    options[12] = new Option('حصاروليعصر' , '34691');
                    options[13] = new Option('خاكعلي' , '34481');
                    options[14] = new Option('خرم دشت' , '34831');
                    options[15] = new Option('دانسفهان' , '34581');
                    options[16] = new Option('سيردان' , '34741');
                    options[17] = new Option('شال' , '34571');
                    options[18] = new Option('شهر صنعتي البرز' , '3410');
                    options[19] = new Option('ضياآباد' , '34851');
                    options[20] = new Option('قزوين' , '341');
                    options[21] = new Option('ليا' , '34491');
                    options[22] = new Option('محمديه' , '3491');
                    options[23] = new Option('محمود آباد نمونه' , '34131');
                    options[24] = new Option('معلم كلايه' , '34931');
                    options[25] = new Option('نرجه' , '34811');
                }
                if(state == 9)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ارادان' , '35861');
                    options[2] = new Option('اميريه' , '3681');
                    options[3] = new Option('ايوانكي' , '3591');
                    options[4] = new Option('بسطام' , '3641');
                    options[5] = new Option('بيارجمند' , '3661');
                    options[6] = new Option('خيرآباد' , '35331');
                    options[7] = new Option('دامغان' , '3671');
                    options[8] = new Option('درجزين' , '35631');
                    options[9] = new Option('سرخه' , '3551');
                    options[10] = new Option('سمنان' , '351');
                    options[11] = new Option('شاهرود' , '361');
                    options[12] = new Option('شهميرزاد' , '3571');
                    options[13] = new Option('گرمسار' , '3581');
                    options[14] = new Option('مجن' , '3651');
                    options[15] = new Option('مهدي شهر' , '3561');
                    options[16] = new Option('ميامي' , '3631');
                    options[17] = new Option('ميغان' , '36441');
                }
                if(state == 10)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('دستجرد' , '3741');
                    options[2] = new Option('سلفچگان' , '37461');
                    options[3] = new Option('شهر جعفریه' , '37441');
                    options[4] = new Option('قم' , '371');
                    options[5] = new Option('قنوات' , '3731');
                    options[6] = new Option('كهك' , '37351');
                }
                if(state == 11)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اراك' , '381');
                    options[2] = new Option('آستانه' , '3871');
                    options[3] = new Option('آشتيان' , '3961');
                    options[4] = new Option('تفرش' , '3951');
                    options[5] = new Option('توره' , '38661');
                    options[6] = new Option('جاورسيان' , '38451');
                    options[7] = new Option('خسروبيك' , '38541');
                    options[8] = new Option('خشك رود' , '37761');
                    options[9] = new Option('خمين' , '3881');
                    options[10] = new Option('خنداب' , '3841');
                    options[11] = new Option('دليجان' , '3791');
                    options[12] = new Option('ريحان عليا' , '38941');
                    options[13] = new Option('زاويه' , '39441');
                    options[14] = new Option('ساوه' , '391');
                    options[15] = new Option('شازند' , '3861');
                    options[16] = new Option('شهراب' , '39541');
                    options[17] = new Option('شهرك مهاجران' , '3991');
                    options[18] = new Option('فرمهين' , '39531');
                    options[19] = new Option('كميجان' , '3851');
                    options[20] = new Option('مامونيه ـ زرنديه' , '3941');
                    options[21] = new Option('محلات' , '3781');
                    options[22] = new Option('ميلاجرد' , '38551');
                    options[23] = new Option('هندودر' , '38761');
                }
                if(state == 12)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option(' آب بر ـ طارم' , '4591');
                    options[2] = new Option('ابهر' , '4561');
                    options[3] = new Option('اسفجين' , '45371');
                    options[4] = new Option('پري' , '45431');
                    options[5] = new Option('حلب' , '45971');
                    options[6] = new Option('خرمدره' , '4571');
                    options[7] = new Option('دستجرده' , '45941');
                    options[8] = new Option('دندي' , '45471');
                    options[9] = new Option('زرين آباد ـ ايجرود' , '4531');
                    options[10] = new Option('زرين رود' , '45881');
                    options[11] = new Option('زنجان' , '451');
                    options[12] = new Option('سلطانيه' , '4551');
                    options[13] = new Option('صائين قلعه' , '45741');
                    options[14] = new Option('قيدار' , '4581');
                    options[15] = new Option('گرماب' , '45871');
                    options[16] = new Option('گيلوان' , '45931');
                    options[17] = new Option('ماهنشان' , '4541');
                    options[18] = new Option('همايون' , '45331');
                    options[19] = new Option('هيدج' , '45731');
                }
                if(state == 13)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اسلام آباد' , '48451');
                    options[2] = new Option('اميركلا' , '4731');
                    options[3] = new Option('ايزدشهر' , '46411');
                    options[4] = new Option('آمل' , '461');
                    options[5] = new Option('آهنگركلا' , '47341');
                    options[6] = new Option('بابل' , '471');
                    options[7] = new Option('بابلسر' , '4741');
                    options[8] = new Option('بلده' , '46471');
                    options[9] = new Option('بهشهر' , '4851');
                    options[10] = new Option('بهنمير' , '47441');
                    options[11] = new Option('پل سفيد ـ سوادكوه' , '4791');
                    options[12] = new Option('تنكابن' , '4681');
                    options[13] = new Option('جويبار' , '4771');
                    options[14] = new Option('چالوس' , '4661');
                    options[15] = new Option('چمستان' , '46431');
                    options[16] = new Option('خرم آباد' , '46851');
                    options[17] = new Option('خوشرودپی' , '47331');
                    options[18] = new Option('رامسر' , '4691');
                    options[19] = new Option('رستم كلا' , '48561');
                    options[20] = new Option('رويانشهر' , '46561');
                    options[21] = new Option('زاغمرز' , '48541');
                    options[22] = new Option('زرگر محله' , '47581');
                    options[23] = new Option('زيرآب' , '4781');
                    options[24] = new Option('سادات محله' , '46931');
                    options[25] = new Option('ساري' , '481');
                    options[26] = new Option('سرخرود' , '46341');
                    options[27] = new Option('سلمانشهر' , '4671');
                    options[28] = new Option('سنگده' , '48351');
                    options[29] = new Option('سوا' , '46371');
                    options[30] = new Option('سورك' , '48441');
                    options[31] = new Option('شيرگاه' , '47871');
                    options[32] = new Option('شيرود' , '46861');
                    options[33] = new Option('عباس آباد' , '46741');
                    options[34] = new Option('فريدون كنار' , '4751');
                    options[35] = new Option('قائم شهر' , '4761');
                    options[36] = new Option('كلارآباد' , '46731');
                    options[37] = new Option('كلاردشت' , '46661');
                    options[38] = new Option('كيا كلا' , '47731');
                    options[39] = new Option('كياسر' , '4831');
                    options[40] = new Option('گزنك' , '46391');
                    options[41] = new Option('گلوگاه' , '4861');
                    options[42] = new Option('گهرباران' , '48461');
                    options[43] = new Option('محمودآباد' , '4631');
                    options[44] = new Option('مرزن آباد' , '46641');
                    options[45] = new Option('مرزي كلا' , '47561');
                    options[46] = new Option('نشتارود' , '46831');
                    options[47] = new Option('نكاء' , '4841');
                    options[48] = new Option('نور' , '4641');
                    options[49] = new Option('نوشهر' , '4651');
                }
                if(state == 14)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('انبار آلوم' , '49391');
                    options[2] = new Option('اينچه برون' , '49751');
                    options[3] = new Option('آزادشهر' , '4961');
                    options[4] = new Option('آق قلا' , '4931');
                    options[5] = new Option('بندر گز' , '4871');
                    options[6] = new Option('بندرتركمن' , '4891');
                    options[7] = new Option('جلين' , '49351');
                    options[8] = new Option('خان ببين' , '49531');
                    options[9] = new Option('راميان' , '4951');
                    options[10] = new Option('سيمين شهر' , '48971');
                    options[11] = new Option('علي آباد' , '4941');
                    options[12] = new Option('فاضل آباد' , '49431');
                    options[13] = new Option('كردكوي' , '4881');
                    options[14] = new Option('كلاله' , '4991');
                    options[15] = new Option('گاليكش' , '49831');
                    options[16] = new Option('گرگان' , '491');
                    options[17] = new Option('گميش تپه' , '48961');
                    options[18] = new Option('گنبدكاوس' , '4971');
                    options[19] = new Option('مراوه تپه' , '48733');
                    options[20] = new Option('مينودشت' , '4981');
                }
                if(state == 15)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابي بيگلو' , '56331');
                    options[2] = new Option('اردبيل' , '561');
                    options[3] = new Option('اصلاندوز' , '56981');
                    options[4] = new Option('بيله سوار' , '5671');
                    options[5] = new Option('پارس آباد' , '5691');
                    options[6] = new Option('تازه كند انگوت' , '56581');
                    options[7] = new Option('جعفرآباد' , '56751');
                    options[8] = new Option('خلخال' , '5681');
                    options[9] = new Option('سرعين' , '56391');
                    options[10] = new Option('شهرك شهيد غفاري' , '56971');
                    options[11] = new Option('كلور' , '56891');
                    options[12] = new Option('كوارئيم' , '56431');
                    options[13] = new Option('گرمي ' , '5651');
                    options[14] = new Option('گيوي ـ كوثر' , '56851');
                    options[15] = new Option('لاهرود' , '56653');
                    options[16] = new Option('مشگين شهر' , '5661');
                    options[17] = new Option('نمين' , '5631');
                    options[18] = new Option('نير' , '5641');
                    options[19] = new Option('هشتجين' , '56871');
                }
                if(state == 16)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اروميه' , '571');
                    options[2] = new Option('اشنويه' , '5771');
                    options[3] = new Option('ايواوغلي' , '5831');
                    options[4] = new Option('بازرگان' , '58671');
                    options[5] = new Option('بوكان' , '5951');
                    options[6] = new Option('پسوه' , '57951');
                    options[7] = new Option('پلدشت' , '58771');
                    options[8] = new Option('پيرانشهر' , '5781');
                    options[9] = new Option('تازه شهر' , '5891');
                    options[10] = new Option('تكاب' , '5991');
                    options[11] = new Option('چهاربرج قديم' , '59771');
                    options[12] = new Option('خوي' , '581');
                    options[13] = new Option('ديزج' , '57451');
                    options[14] = new Option('ديزجديز' , '5837');
                    options[15] = new Option('ربط' , '59691');
                    options[16] = new Option('زيوه' , '57461');
                    options[17] = new Option('سردشت' , '5961');
                    options[18] = new Option('سلماس' , '5881');
                    options[19] = new Option('سيلوانا' , '57411');
                    options[20] = new Option('سيلوه' , '573');
                    options[21] = new Option('سيه چشمه ـ چالدران' , '5871');
                    options[22] = new Option('شاهين دژ' , '5981');
                    options[23] = new Option('شوط' , '58751');
                    options[24] = new Option('قره ضياء الدين ـ چايپاره' , '5851');
                    options[25] = new Option('قوشچي' , '5751');
                    options[26] = new Option('كشاورز (اقبال)' , '59731');
                    options[27] = new Option('ماكو' , '5861');
                    options[28] = new Option('محمد يار' , '57661');
                    options[29] = new Option('محمودآباد' , '59861');
                    options[30] = new Option('مهاباد' , '591');
                    options[31] = new Option('مياندوآب' , '5971');
                    options[32] = new Option('مياوق' , '57351');
                    options[33] = new Option('ميرآباد' , '59671');
                    options[34] = new Option('نقده' , '5761');
                    options[35] = new Option('نوشين شهر' , '57381');
                }
                if(state == 17)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ازندريان' , '65995');
                    options[2] = new Option('اسدآباد' , '6541');
                    options[3] = new Option('اسلام آباد' , '65791');
                    options[4] = new Option('بهار' , '6531');
                    options[5] = new Option('پايگاه نوژه' , '65992');
                    options[6] = new Option('تويسركان' , '6581');
                    options[7] = new Option('دمق' , '65671');
                    options[8] = new Option('رزن' , '65681');
                    options[9] = new Option('سامن' , '65761');
                    options[10] = new Option('سركان' , '65841');
                    options[11] = new Option('شيرين سو' , '65571');
                    options[12] = new Option('صالح آباد' , '65361');
                    options[13] = new Option('فامنين' , '6561');
                    options[14] = new Option('قروه درجزين' , '65691');
                    options[15] = new Option('قهاوند' , '65631');
                    options[16] = new Option('كبودرآهنگ' , '6551');
                    options[17] = new Option('گيان' , '65961');
                    options[18] = new Option('لالجين' , '65331');
                    options[19] = new Option('ملاير' , '6571');
                    options[20] = new Option('نهاوند' , '6591');
                    options[21] = new Option('همدان' , '651');
                }
                if(state == 18)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اورامانتخت' , '66791');
                    options[2] = new Option('بانه' , '6691');
                    options[3] = new Option('بلبان آباد' , '66661');
                    options[4] = new Option('بيجار' , '6651');
                    options[5] = new Option('دلبران' , '66631');
                    options[6] = new Option('دهگلان' , '66671');
                    options[7] = new Option('ديواندره' , '6641');
                    options[8] = new Option('سروآباد' , '66781');
                    options[9] = new Option('سريش آباد' , '66691');
                    options[10] = new Option('سقز' , '6681');
                    options[11] = new Option('سنندج' , '661');
                    options[12] = new Option('قروه' , '6661');
                    options[13] = new Option('كامياران' , '6631');
                    options[14] = new Option('مريوان' , '6671');
                    options[15] = new Option('موچش' , '66391');
                }
                if(state == 19)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اسلام آباد غرب' , '6761');
                    options[2] = new Option('باينگان' , '67931');
                    options[3] = new Option('بيستون' , '67371');
                    options[4] = new Option('پاوه' , '6791');
                    options[5] = new Option('تازه آباد ـ ثلاث باباجاني' , '67771');
                    options[6] = new Option('جوانرود' , '67981');
                    options[7] = new Option('روانسر' , '67961');
                    options[8] = new Option('ريجاب' , '67651');
                    options[9] = new Option('سراب ذهاب' , '67741');
                    options[10] = new Option('سرپل ذهاب' , '6771');
                    options[11] = new Option('سنقر' , '6751');
                    options[12] = new Option('صحنه' , '67461');
                    options[13] = new Option('فرامان' , '67441');
                    options[14] = new Option('فش' , '67431');
                    options[15] = new Option('قصرشيرين' , '6781');
                    options[16] = new Option('كرمانشاه' , '671');
                    options[17] = new Option('كنگاور' , '6741');
                    options[18] = new Option('گيلانغرب' , '67871');
                    options[19] = new Option('نودشه' , '67951');
                    options[20] = new Option('هرسين' , '6731');
                    options[21] = new Option('هلشي' , '67341');
                }
                if(state == 20)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ازنا' , '6871');
                    options[2] = new Option('الشتر ـ سلسله' , '6891');
                    options[3] = new Option('اليگودرز' , '6861');
                    options[4] = new Option('برخوردار' , '68331');
                    options[5] = new Option('بروجرد' , '691');
                    options[6] = new Option('پل دختر' , '6851');
                    options[7] = new Option('تقي آباد' , '68391');
                    options[8] = new Option('چغلوندی' , '68181');
                    options[9] = new Option('چقابل' , '68451');
                    options[10] = new Option('خرم آباد' , '681');
                    options[11] = new Option('دورود' , '6881');
                    options[12] = new Option('زاغه' , '68761');
                    options[13] = new Option('سپيددشت' , '68861');
                    options[14] = new Option('شول آباد' , '68671');
                    options[15] = new Option('كوناني' , '68471');
                    options[16] = new Option('كوهدشت' , '6841');
                    options[17] = new Option('معمولان' , '68571');
                    options[18] = new Option('نورآباد ـ دلفان' , '6831');
                    options[19] = new Option('واشيان نصيرتپه' , '68541');
                }
                if(state == 21)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابدان' , '75551');
                    options[2] = new Option('اهرم ـ تنگستان' , '7551');
                    options[3] = new Option('آباد' , '75491');
                    options[4] = new Option('آبپخش' , '75651');
                    options[5] = new Option('بادوله' , '75431');
                    options[6] = new Option('برازجان ـ دشتستان' , '7561');
                    options[7] = new Option('بردخون' , '75531');
                    options[8] = new Option('بندردير' , '75541');
                    options[9] = new Option('بندرديلم' , '75361');
                    options[10] = new Option('بندرريگ' , '75331');
                    options[11] = new Option('بندركنگان' , '75571');
                    options[12] = new Option('بندرگناوه' , '7531');
                    options[13] = new Option('بوشهر' , '751');
                    options[14] = new Option('تنگ ارم' , '75681');
                    options[15] = new Option('جزيره خارك' , '75461');
                    options[16] = new Option('جم' , '75581');
                    options[17] = new Option('چغارك' , '75381');
                    options[18] = new Option('خورموج ـ دشتي' , '7541');
                    options[19] = new Option('دلوار' , '75471');
                    options[20] = new Option('ريز' , '75561');
                    options[21] = new Option('سعدآباد' , '75661');
                    options[22] = new Option('شبانكاره' , '75641');
                    options[23] = new Option('شنبه' , '75441');
                    options[24] = new Option('شول' , '75351');
                    options[25] = new Option('عالی شهر' , '75196');
                    options[26] = new Option('عسلويه' , '75391');
                    options[27] = new Option('كاكي' , '75451');
                    options[28] = new Option('كلمه' , '75691');
                    options[29] = new Option('نخل تقي' , '75111');
                    options[30] = new Option('وحدتيه' , '75671');
                }
                if(state == 22)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اختيارآباد' , '76381');
                    options[2] = new Option('ارزوئیه' , '78591');
                    options[3] = new Option('امين شهر' , '77431');
                    options[4] = new Option('انار' , '7741');
                    options[5] = new Option('باغين' , '76371');
                    options[6] = new Option('بافت' , '7851');
                    options[7] = new Option('بردسير' , '7841');
                    options[8] = new Option('بلوك' , '78791');
                    options[9] = new Option('بم' , '7661');
                    options[10] = new Option('بهرمان' , '77461');
                    options[11] = new Option('پاريز' , '7831');
                    options[12] = new Option('جواديه فلاح' , '77471');
                    options[13] = new Option('جوشان' , '76431');
                    options[14] = new Option('جيرفت' , '7861');
                    options[15] = new Option('چترود' , '7791');
                    options[16] = new Option('خانوك' , '77761');
                    options[17] = new Option('دوساري' , '78771');
                    options[18] = new Option('رابر' , '78561');
                    options[19] = new Option('راور' , '7651');
                    options[20] = new Option('راين' , '7681');
                    options[21] = new Option('رفسنجان' , '771');
                    options[22] = new Option('رودبار' , '78831');
                    options[23] = new Option('ريگان' , '76761');
                    options[24] = new Option('زرند' , '7761');
                    options[25] = new Option('زنگي آباد' , '76391');
                    options[26] = new Option('سرچشمه' , '7731');
                    options[27] = new Option('سريز' , '77751');
                    options[28] = new Option('سيرجان' , '781');
                    options[29] = new Option('شهربابك' , '7751');
                    options[30] = new Option('صفائيه' , '77391');
                    options[31] = new Option('عنبرآباد' , '7871');
                    options[32] = new Option('فارياب' , '78871');
                    options[33] = new Option('فهرج' , '76741');
                    options[34] = new Option('قلعه گنج' , '78841');
                    options[35] = new Option('كاظم آباد' , '77951');
                    options[36] = new Option('كرمان' , '761');
                    options[37] = new Option('كهنوج' , '7881');
                    options[38] = new Option('كهنوج( مغزآباد)' , '77941');
                    options[39] = new Option('كوهبنان' , '7781');
                    options[40] = new Option('كيان شهر' , '7771');
                    options[41] = new Option('گلباف' , '7641');
                    options[42] = new Option('ماهان' , '7631');
                    options[43] = new Option('محمدآباد ـ ريگان' , '7691');
                    options[44] = new Option('محي آباد' , '76891');
                    options[45] = new Option('منوجان' , '7891');
                    options[46] = new Option('نجف شهر' , '78151');
                    options[47] = new Option('نگار' , '78431');
                }
                if(state == 23)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابوموسي' , '79591');
                    options[2] = new Option('ايسين' , '79331');
                    options[3] = new Option('بستك' , '7961');
                    options[4] = new Option('بندرخمير' , '7931');
                    options[5] = new Option('بندرعباس' , '791');
                    options[6] = new Option('بندرلنگه' , '7971');
                    options[7] = new Option('بندزك كهنه' , '79981');
                    options[8] = new Option('پارسيان' , '79771');
                    options[9] = new Option('پدل' , '79631');
                    options[10] = new Option('پل شرقي' , '79341');
                    options[11] = new Option('تياب' , '79971');
                    options[12] = new Option('جاسك' , '79791');
                    options[13] = new Option('جزيره سيري' , '79581');
                    options[14] = new Option('جزيره لاوان' , '79781');
                    options[15] = new Option('جزيره هنگام' , '79571');
                    options[16] = new Option('جزيرهلارك' , '79561');
                    options[17] = new Option('جناح' , '79611');
                    options[18] = new Option('چارك' , '79751');
                    options[19] = new Option('حاجي آباد' , '79391');
                    options[20] = new Option('درگهان' , '79531');
                    options[21] = new Option('دشتي' , '79761');
                    options[22] = new Option('دهبارز ـ رودان' , '7991');
                    options[23] = new Option('رويدر' , '79661');
                    options[24] = new Option('زيارت علي' , '79941');
                    options[25] = new Option('سردشت ـ بشاگرد' , '79881');
                    options[26] = new Option('سندرك' , '79841');
                    options[27] = new Option('سيريك' , '79461');
                    options[28] = new Option('فارغان' , '79371');
                    options[29] = new Option('فين' , '79351');
                    options[30] = new Option('قشم' , '7951');
                    options[31] = new Option('كنگ' , '79641');
                    options[32] = new Option('كيش' , '7941');
                    options[33] = new Option('ميناب' , '7981');
                }
                if(state == 24)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اردل' , '8881');
                    options[2] = new Option('آلوني' , '88941');
                    options[3] = new Option('باباحيدر' , '88631');
                    options[4] = new Option('بروجن' , '8871');
                    options[5] = new Option('بلداجي' , '88761');
                    options[6] = new Option('بن' , '88581');
                    options[7] = new Option('جونقان' , '88671');
                    options[8] = new Option('چالشتر' , '88471');
                    options[9] = new Option('چلگرد ـ كوهرنگ' , '88651');
                    options[10] = new Option('دزك' , '8834');
                    options[11] = new Option('دستنائ' , '88361');
                    options[12] = new Option('دشتك' , '88881');
                    options[13] = new Option('سامان' , '8851');
                    options[14] = new Option('سودجان' , '88461');
                    options[15] = new Option('سورشجان' , '88431');
                    options[16] = new Option('شلمزار ـ كيار' , '88371');
                    options[17] = new Option('شهركرد' , '881');
                    options[18] = new Option('فارسان' , '8861');
                    options[19] = new Option('فرادنبه' , '88741');
                    options[20] = new Option('فرخ شهر' , '8831');
                    options[21] = new Option('كیان' , '88139');
                    options[22] = new Option('گندمان' , '88781');
                    options[23] = new Option('گهرو' , '88381');
                    options[24] = new Option('لردگان' , '8891');
                    options[25] = new Option('مال خليفه' , '88951');
                    options[26] = new Option('ناغان' , '88831');
                    options[27] = new Option('هاروني' , '8844');
                    options[28] = new Option('هفشجان' , '8841');
                    options[29] = new Option('وردنجان' , '88571');
                }
                if(state == 25)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ابركوه' , '8931');
                    options[2] = new Option('احمدآباد' , '89531');
                    options[3] = new Option('اردكان' , '8951');
                    options[4] = new Option('بافق' , '8971');
                    options[5] = new Option('بفروئيه' , '89631');
                    options[6] = new Option('بهاباد' , '89761');
                    options[7] = new Option('تفت' , '8991');
                    options[8] = new Option('حميديا' , '89491');
                    options[9] = new Option('زارچ' , '89418');
                    options[10] = new Option('شاهديه' , '89431');
                    options[11] = new Option('صدوق' , '8941');
                    options[12] = new Option('طبس' , '9791');
                    options[13] = new Option('عشق آباد' , '97981');
                    options[14] = new Option('فراغه' , '89331');
                    options[15] = new Option('مروست' , '89871');
                    options[16] = new Option('مهريز' , '8981');
                    options[17] = new Option('ميبد' , '8961');
                    options[18] = new Option('نير' , '89961');
                    options[19] = new Option('هرات ـ خاتم' , '89881');
                    options[20] = new Option('يزد' , '891');
                }
                if(state == 26)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اسپكه' , '99431');
                    options[2] = new Option('ايرانشهر' , '991');
                    options[3] = new Option('بزمان' , '99491');
                    options[4] = new Option('بمپور' , '9941');
                    options[5] = new Option('بنت' , '99451');
                    options[6] = new Option('بنجار' , '98691');
                    options[7] = new Option('پسكو' , '99641');
                    options[8] = new Option('تيموراباد' , '98641');
                    options[9] = new Option('جالق' , '99561');
                    options[10] = new Option('چابهار' , '9971');
                    options[11] = new Option('خاش' , '9891');
                    options[12] = new Option('دوست محمد ـ هيرمند' , '9851');
                    options[13] = new Option('راسك' , '99361');
                    options[14] = new Option('زابل' , '9861');
                    options[15] = new Option('زابلي' , '99661');
                    options[16] = new Option('زاهدان' , '981');
                    options[17] = new Option('زهك' , '9871');
                    options[18] = new Option('ساربوك' , '99991');
                    options[19] = new Option('سراوان' , '9951');
                    options[20] = new Option('سرباز' , '9931');
                    options[21] = new Option('سنگان' , '98971');
                    options[22] = new Option('سوران ـ سيب سوران' , '9961');
                    options[23] = new Option('سيركان' , '99571');
                    options[24] = new Option('فنوج' , '99461');
                    options[25] = new Option('قصرقند' , '99961');
                    options[26] = new Option('كنارك' , '9981');
                    options[27] = new Option('كيتج' , '99881');
                    options[28] = new Option('گلمورتي ـ دلگان' , '99471');
                    options[29] = new Option('گوهركوه' , '98931');
                    options[30] = new Option('محمدآباد' , '98681');
                    options[31] = new Option('ميرجاوه' , '9841');
                    options[32] = new Option('نصرت آباد' , '9831');
                    options[33] = new Option('نگور' , '99761');
                    options[34] = new Option('نيك شهر' , '9991');
                    options[35] = new Option('هيدوچ' , '99671');
                }
                if(state == 27)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اركواز' , '69971');
                    options[2] = new Option('ارمو' , '69641');
                    options[3] = new Option('ايلام' , '6931');
                    options[4] = new Option('ايوان' , '6941');
                    options[5] = new Option('آبدانان' , '6971');
                    options[6] = new Option('آسمان آباد' , '69561');
                    options[7] = new Option('بدره' , '69671');
                    options[8] = new Option('توحيد' , '69531');
                    options[9] = new Option('چشمه شيرين' , '69661');
                    options[10] = new Option('چوار' , '69361');
                    options[11] = new Option('دره شهر' , '6961');
                    options[12] = new Option('دهلران' , '6981');
                    options[13] = new Option('سرابله ـ شيروان و چرداول' , '6951');
                    options[14] = new Option('شباب ' , '69511');
                    options[15] = new Option('شهرك اسلاميه' , '69931');
                    options[16] = new Option('لومار' , '69551');
                    options[17] = new Option('مهران' , '6991');
                    options[18] = new Option('موسيان' , '69841');
                    options[19] = new Option('ميمه' , '69861');
                }
                if(state == 28)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('باشت' , '75881');
                    options[2] = new Option('پاتاوه' , '75981');
                    options[3] = new Option('چرام' , '75761');
                    options[4] = new Option('دهدشت ـ كهگيلويه' , '7571');
                    options[5] = new Option('دوگنبدان ـ گچساران' , '7581');
                    options[6] = new Option('ديشموك' , '75771');
                    options[7] = new Option('سپيدار' , '75931');
                    options[8] = new Option('سوق' , '75731');
                    options[9] = new Option('سي سخت ـ دنا' , '75991');
                    options[10] = new Option('قلعه رئيسي' , '75781');
                    options[11] = new Option('لنده' , '75741');
                    options[12] = new Option('ليكك' , '75751');
                    options[13] = new Option('مادوان' , '75911');
                    options[14] = new Option('ياسوج ـ 7591' , '7591');
                }
                if(state == 29)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اسفراين' , '9661');
                    options[2] = new Option('ايور' , '94331');
                    options[3] = new Option('آشخانه ـ مانه و سلمقان' , '9451');
                    options[4] = new Option('بجنورد' , '941');
                    options[5] = new Option('جاجرم' , '9441');
                    options[6] = new Option('درق' , '94311');
                    options[7] = new Option('راز' , '94561');
                    options[8] = new Option('شوقان' , '94471');
                    options[9] = new Option('شيروان' , '9461');
                    options[10] = new Option('فاروج' , '9481');
                    options[11] = new Option('گرمه' , '9431');
                }
                if(state == 30)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('ارسك' , '97831');
                    options[2] = new Option('اسديه ـ درميان' , '97441');
                    options[3] = new Option('آرين شهر' , '97631');
                    options[4] = new Option('آيسك' , '97791');
                    options[5] = new Option('بشرويه' , '9781');
                    options[6] = new Option('بیرجند' , '971');
                    options[7] = new Option('حاجي آباد' , '97671');
                    options[8] = new Option('خضري دشت بياض' , '97661');
                    options[9] = new Option('خوسف' , '97351');
                    options[10] = new Option('زهان' , '97691');
                    options[11] = new Option('سر بیشه' , '9741');
                    options[12] = new Option('سرايان' , '97771');
                    options[13] = new Option('سه قلعه' , '97891');
                    options[14] = new Option('فردوس' , '9771');
                    options[15] = new Option('قائن ـ قائنات' , '9761');
                    options[16] = new Option('گزيک' , '97461');
                    options[17] = new Option('مود' , '97311');
                    options[18] = new Option('نهبندان' , '9751');
                    options[19] = new Option('نیمبلوك' , '97443');
                }
                if(state == 31)
                {
                    options[0] = new Option('لطفا شهر را انتخاب نمایید' , '0');
                    options[1] = new Option('اشتهارد' , '31871');
                    options[2] = new Option('آسارا' , '31551');
                    options[3] = new Option('چهارباغ' , '33661');
                    options[4] = new Option('سيف آباد' , '33611');
                    options[5] = new Option('شهر جديد هشتگرد' , '33618');
                    options[6] = new Option('طالقان' , '33691');
                    options[7] = new Option('كرج' , '31');
                    options[8] = new Option('كمال شهر' , '31991');
                    options[9] = new Option('كوهسار ـ چندار' , '33651');
                    options[10] = new Option('گرمدره' , '31638');
                    options[11] = new Option('ماهدشت' , '31849');
                    options[12] = new Option('محمدشهر' , '31778');
                    options[13] = new Option('مشکين دشت' , '31776');
                    options[14] = new Option('نظرآباد' , '3331');
                    options[15] = new Option('هشتگرد ـ ساوجبلاغ' , '3361');
                }
            }
        } 
    </script>
</html>
Mahditoxic دانلود HTML CSS JavaScript
2
+1
+1
<html lang="en" dir="rtl">
<head>
    <title>salam</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
        @font-face {
            font-family: yekan;
            src: url(font/yekan.ttf) format(truetype);
        }
        .forme{
            font-family: yekan;
        }
        .forme label{
            text-shadow: 1px 1px 1px black , -1px -1px 1px red;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form action="#" class="forme">
        <label for="#">first name </label><br>
        <input type="text" placeholder="first name" ><br>
        <label for="#">last name  </label><br>
        <input type="text" placeholder="last name" ><br>
        <label for="#">gender  </label><br>
        <label for="#">man</label>
        <input type="radio" placeholder="man" >
        <label for="#">woman</label>
        <input type="radio" placeholder="woman"><br>
        <label for="#">age</label><br>
        <input type="number" placeholder="age" ><br>
        <label for="#">city</label><br>
        <input type="text" placeholder="city" ><br>
        <label for="#">your favorite color</label><br>
        <input type="text" placeholder=" favorite color" ><br>
        <label for="#"> date of birth</label><br>
        <input type="date" placeholder="date" ><br>
        <label for="#">phone number</label><br>
        <input type="number" placeholder="phone number" ><br>
        <label for="#">address</label><br>
        <input type="text" placeholder="address" ><br>
        <input type="submit">
    </form>
</body>
</html>
Amirtaha دانلود HTML CSS
1
+1
<form action="/register" method="post">
  <label for="fname">first name:</label>
  <input type="text" name="name"><br><br>

  <label for="lname">last name:</label>
  <input type="text" name="lastname"><br><br>

  <label for="gender">gender:</label>
  <input type="radio" name="gender">male
  <input type="radio" name="gender">female<br><br>
        
  <label for="age">age:</label>
  <input type="number" name="age"><br><br>
    
  <label for="city">city:</label>
  <input type="text" name="ct"><br><br>

  <label for="color">favorite color:</label>
  <input type="color" name="color" value="#000066"><br><br>

  <label for="bd">birthday:</label>
  <input type="date" name="bd"><br><br>

  <label for="phone">phone number:</label>
  <input type="number" name="phone" placeholder="09" maxlength="11"><br><br>

  <label for="add">address:</label>
  <textarea type="address" name="add"></textarea><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">

</form> 
Tamara دانلود HTML
1
+1
input("frst name:")
input("last name:")
input("National Code:")
input("age:")
input("from:")
input("city:")
input("mobile phone number:") 
کاربر 422 دانلود Python
0
<form action="register/" method="post">
  <label for="name">نام:</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required>


  <label for="lastname">نام خانوادگی:</label>
  <input type="text" id="lastname" name="lastname" required>


  <label for="gender">جنسیت:</label>
  <select id="gender" name="gender" required>
    <option value="male">مرد</option>
    <option value="female">زن</option>
  </select>


  <label for="age">سن:</label>
  <input type="number" id="age" name="age" required>


  <label for="city">شهر:</label>
  <input type="text" id="city" name="city" required>


  <label for="color">رنگ مورد علاقه:</label>
  <input type="color" id="color" name="color" required>


  <label for="birthday">تاریخ تولد:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday" required>


  <label for="mobile">شماره موبایل:</label>
  <input type="tel" id="mobile" name="mobile" pattern="[0-9]{10}" required>


  <label for="address">آدرس:</label>
  <textarea id="address" name="address" rows="4" cols="30" required></textarea>


  <button type="submit">ثبت نام</button>
</form>

Amirv دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="rtl">
<head>
    <title>salam</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="aa45.css">
    <style>
        @font-face {
            font-family: yekan;
            src: url(font/yekan.ttf) format(truetype);
        }
        .forme{
            font-family: yekan;
        }
        .forme label{
            text-shadow: 1px 1px 1px black , -1px -1px 1px red;
            text-align: center;
        }


    </style>
</head>
<body>
    <form action="#" class="forme">
        <label for="#">نام خود را وارد کنید</label><br>
        <input type="text" placeholder="نام" ><br>
        <label for="#">نام خانوادگی خودت را وارد کنید </label><br>
        <input type="text" placeholder="نام خانوادگی" ><br>
        <label for="#">جنسیت خود را مشخص کنید </label><br>
        <label for="#">مرد</label>
        <input type="radio" placeholder="مرد" >
        <label for="#">زن</label>
        <input type="radio" placeholder="زن"><br>
        <label for="#">سن</label><br>
        <input type="number" placeholder="سن" ><br>
        <label for="#">شهر</label><br>
        <input type="text" placeholder="شهر" ><br>
        <label for="#">رنگ مورد علاقه</label><br>
        <input type="text" placeholder="رنگ دلخواه" ><br>
        <label for="#"> تاریخ تولد</label><br>
        <input type="date" placeholder="تاریخ" ><br>
        <label for="#">شماره موبایل</label><br>
        <input type="number" placeholder="شماره موبایل" ><br>
        <label for="#">آدرس</label><br>
        <input type="text" placeholder="آدرس" ><br>
        <input type="submit">
    </form>
</body>
</html>
Armintgco دانلود HTML CSS
0
all_names = []
name1= input("enter your name :")
name2 = input("enter your last name :")
name3 = input("enter your addres :")
name4 = input("enter your job :")
all_names.append(name4)
all_names.append(name2)
all_names.append(name3)
all_names.append(name1)
print(all_names)
کاربر 426 دانلود Python
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>form</title>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="information-form" content="information-form">
    </head>


    <body>
        <h1>information form</h1>
        
        <form action="#" method="post">
            <label for="first-name">first name: </label>
            <input type="text" name="first-name" id="first-name" placeholder="first name">
            <br><br>
            <label for="last-name">last name: </label>
            <input type="text" name="last-name" id="last-name" placeholder="last name">
            <br><br>
            <label>gender: </label>
            <label for="men">men</label>
            <input type="radio" name="gender" id="men">
            <label for="women">women</label>
            <input type="radio" name="gender" id="women">
            <br><br>
            <label for="age">age: </label>
            <input type="number" name="age" id="age" placeholder="age">
            <br><br>
            <label for="city">city: </label>
            <input type="text" name="city" id="city" placeholder="city">
            <br><br>
            <label for="color">color:</label>
            <input type="color" name="color" id="color" placeholder="favorit color">
            <br><br>
            <label for="date-birth">date of birth: </label>
            <input type="date" name="date-birth" id="date-birth">
            <br><br>
            <label for="mobile-number">mobile number: </label>
            <input type="tel" name="mobile-number" id="mobile-number" placeholder="phone number">
            <br><br>
            <label for="address">address: </label>
            <textarea name="text" id="address" cols="30" rows="10" placeholder="home address"></textarea>
            <br><br>
            <input type="submit" name="submit" id="submit" value="send">
        </form>
    </body>

</html>
Sajjad دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Spinner Game</title>
<style>
  .spinner {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #333;
    border-radius: 50%;
    animation: spin 2s linear infinite;
  }


  @keyframes spin {
    0% {
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="spinner"></div>
</body>
</html>
کاربر 1835 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">


<head>
    <title>form</title>
    <style>
        .forme {
            font-size: medium;


        }
    </style>
</head>


<body>
    <form action="#" class="forme">
        <label for="نام">نام</label>
        <input type="text" name="نام" placeholder="نام خود را وارد کنید"><br><br>


        <label for="نام خانوادگی">نام خانوادگی </label>
        <input type="text" name="نام خانوادگی" placeholder="نام خانوادگی"><br><br>


        <label for="زن">زن </label>
        <input type="radio" name="sender">


        <label for="مرد">مرد</label>
        <input type="radio" name="sender"><br><br>


        <label for="سن"> سن </label>
        <input type="number" name="سن" placeholder="سن"><br><br>


        <label for="شهر">شهر </label>
        <input type="text" name="شهر" placeholder="شهر"><br><br>


        <label for="رنگ مورد علاقه">رنگ مورد علاقه</label>
        <input type="test" name="رنگ مورد علاقه" placeholder="رنگ مورد علاقه"><br><br>


        <label>تاریخ تولد</label>
        <input type="date" name="تاریخ تولد"><br><br>


        <label for="شماره موبایل">شماره موبایل</label>
        <input type="number" name="شماره موبایل" placeholder="شماره موبایل خود را وارد کنید"><br><br>


        <label for="ادرس">ادرس</label>
        <input type="text" name="ادرس" placeholder="ادرس خود را وارد کنید"><br><br>


        <button type="submit">send</button>    </form>
</body></html>
کاربر 2032 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width , initial-scoale=1.0"> 
      <style>
         table,th{
            border: 1px solid black;
            border-radius:10px ;
            padding: 10px;
         }
      </style>
   </head>
 <body>
   <table>
   <form action="register" method="post">
      <tr>
      <th><input type="text" placeholder="name"></th>
      <th><input type="text" placeholder="last name"></th>
      <th><label for="denger">
         <select name="denger" id="denger">
            <option value="man">man</option>
            <option value="woman">woman</option>
         </select>
      </label></th>
      </tr>
      <tr>
      <th><input type="date" placeholder="age"></th>
      <th><input type="text" placeholder="city"></th>
      <th><input type="color" placeholder="favreat color"></th>
      </tr>
      <tr>
      <th><input type="datetime" placeholder="brithday" size="30000000000px"></th>
      <th><input type="tel" pattern="09[0-9]{9}" placeholder="number" ></th>
      <th><input type="text" placeholder="adress"></th>
      </tr>
      <tr >
         <th ><input type="submit"></th>
      </tr>
   </form>
   </table>
 </body>
</html>
Kiyan دانلود HTML CSS
0
name=input('whats your name ? ')

lname=input('whats your last name ? ')

gender=input('whats your gender ? ')

age=input('how old are you ? ')

city=input('which city are you from?')

fcolor=input('whats your favorite color ? ')

bday=int(input('birthday date : '))

fnumber=int(input('phone number : '))

address=input('address : ')
Soheyl دانلود Python
0
a = (input("name:?"))
b = print(input("lastname:?"))
c = print(input("gander:?"))
d = print(input("age:?"))
h = print(input("city:?"))
i = print(input("favorite color:?"))
g = print(input("date of birth:?"))
k = print(input("phine number:?"))
m = print(input("addres:?"))

print("welcome",a)

#Python
Kartalffd دانلود Python
0
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>code bezan</title>
    <meta name="viewport" content="width=device_width,initail-scale=1.0">
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      fieldset{background-image: url(/images/background.jpg);}
    </style>
  </head>
<body>
<form action="/register" method="post">
  <fieldset>
    <legend>sign up</legend>
  <label for="first name">first name:</label><br>
    <input type="text" name="first name" maxlength="10"  autofocus style="height: 1.5vw;" id="first name"> <br>
  <label for="last name">last name:</label><br>
    <input type="text" name="last name" maxlength="15" style="height: 1.5vw;" id="last name"><br>
  
  <label for="genderm">male:</label>
    <input type="radio" name="gender" value="male" id="genderm">
  <label for="genderf">female:</label >
    <input type="radio" name="gender" value="female" id="genderf"><br>
  <label for="age">age:</label>
    <input type="number" name="age" style="width: 5vw;height: 1.5vw;" id="age"><br>
  <label for="city">city:</label>
    <input type="text" name="city" maxlength="15" style="height: 1.5vw;width: 19vw;" id="city"><br>
  
  <label for="color">color:</label><br>
    <input type="color" name="color" id="color"><br>
  <label for="date">birthday:</label><br>
    <input type="date" name="birthday" id="date"><br>
  <label for="phone">phone number:</label><br>
    <input type="tel" id="phone" value="98" pattern="[0-9]{2}[0-9 ]{3}[0-9]{3}[0-9]{4}"><br>
  <label for="address">address: </label><br>
    <input type="text" id="address"><br>
    <br>
    <input type="submit">
  </fieldset>
</form>


</body>


</html>

Knowledgebiome دانلود HTML
0
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <form action="/register" method="post" id="form">
        <label for="name">نام</label><br>
        <input type="text" name="" id="name"><br>
        <label for="lastName">نام خانوادگی</label><br>
        <input type="text" name="" id="lastName"><br>
        <label for="mof">جنسیت</label><br>
        <input type="radio" name="mof" value="مرد" checked="" class="mof">مرد<br>
        <input type="radio" name="mof" value="زن" class="mof">زن<br>
        <label for="age">سن</label><br>
        <input type="radio" name="age" id="" class="age">age<18<br>
        <input type="radio" name="age" id="" checked="" class="age"> age beetween 18 & 40 <br>
        <input type="radio" name="age" id="" class="age">age>40<br>
        <label for="city">شهر</label><br>
        <input type="text" name="" id="city"><br>
        <label for="favColor">رنگ مورد علاقه</label><br>
        <input type="color" name="" id="favColor"><br>
        <label for="birthday">تاریخ تولد</label><br>
        <input type="date" name="" id="birthday"><br>
        <label for="phoneNum">شماره موبایل</label><br>
        <input type="text" name="" value="09" id="phoneNum"><br>
        <label for="address">آدرس</label><br>
        <input type="text" name="" id="address"><br>
    </form>
</body>
</html>

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن