تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

لینک به سایت خارجی

Admin آسان 181/ دانلود 534 بازدید

لینکی با مشخصات زیر ایجاد کنید

متن لینک عبارت (اینجا کلیک کنید) باشد
لینک به صفحه code-bezan.ir باشد
title لینک عبارت (تمرین برنامه نویسی) باشد
لینک در صفحه جدید باز شود

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
<a href="https://code-bezan.ir" target="_blank" title="تمرین برنامه نویسی">
اینجا کلیک کنید
</a>
Admin دانلود HTML
0
<a title="تمرین برنامه نویسی"  href="https://code-bezan.ir" >اینجا کلیک کنید</a>
کاربر 851 دانلود HTML
0
<html>
<body>
    <a href="https://code-bezan.ir " title="تمرین برنامه نویسی" target="_blank">اینجا کلیک کنید</a>
</body>
</html>

Kiyan دانلود HTML
0
<html>
<head>
<title>تمرین برنامه نویسی</title>
</head>
<body>
< a href="https://code-bezan.ir"  target="-blank" title="تمرین برنامه نویسی>اینجا کلیک کنید"></a>
</body>
</html>
کاربر 2025 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>تمرین برنامه نویسی</title>
</head>

<body>
  <a href="code-bezan.ir" target="_blank">اینجا کلیک کنید</a>
</body>

</html>
کاربر 2032 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>تمرین برنامه نویسی</title>

</head>

<body>

    <a href="code-bezan.ir" target="_blank">اینجا کلیک کنید</a>

</body>

</html>
کاربر 2032 دانلود HTML
0
<body>
<a href="https://code-bezan.ir" title="تمرین برنامه نویسی" target="_blank">اینجا کلیک کنید</a>
</body>

کاربر 1991 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
    <head><title>phone number</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="keywords" content="کد بزن,تمرین ,برنامه نویسی,">
    <meta name="description" content="تمرین برنامه نویسی در سایت کد بزن ">
    <base href="https://code-bezan.ir/" target="_blank">
    <meta name="veiwport" content="width=device-width,initail-scale=1.0">
</head>


<body>
 
<pre style='font-size: 30px;'>تمرین ساخت لینک به سایت خارجی </pre>
<a href="q/181" title="تمرین برنامه نویسی" style="background-color: rgb(25, 238, 238);font-size: 25px;">اینجا کلیک کنید</a>
</body>
</html>
Knowledgebiome دانلود HTML

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن