تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه سرعت

Amirb آسان 840/ دانلود 280 بازدید

برنامه ای بنویسید که مسافت طی شده و زمان را دریافت کند و سرعت را در خروجی چاپ کند

سرعت = جا به جایی / زمان

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
m = int(input('Displaced:'))
n = int(input('time:'))
b = (m/n)
print(b)
Mayoka دانلود Python
1
+1
a=int(input("masafat(Km): "))
b=int(input("zaman(h):"))
print("{}Km/h".format((a/b)))
Kiyan دانلود Python
0
masafat = float(input("enter masafat:"))
zaman = float(input("enter zaman:"))
print("soraat=",masafat / zaman)
کاربر 1518 دانلود Python
0
movement = float(input("input movement value :"))
time = float (input("input time:"))

print ("speed = ", movement/time)
Wunderbar دانلود Python
0
a = int (input("enter km:"))
b = int (input("enter time:"))
c = (f"speed:{(a / b):.0f}")
print (c)
Omid1373 دانلود Python
0
displacement =int(input('displacement(centimeter) : '))
time = int(input('time(second) : '))
print("displacement + time = speed")
speed = displacement / time
print (speed)
Tadashi دانلود Python
0
print(int(input('km: ')) / int(input('h: ')))
Amirhosein دانلود Python
0
print('سرعت برابر است با :',float(input('جا به جایی را وارد کنید : ')) / float(input('زمان را وارد کنید : ')))
Mahdiyar دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن