تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه محیط مستطیل

Admin آسان 247/ دانلود 906 بازدید

برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیلی را دریافت کند و محیط آن را محاسبه و چاپ کند

محیط مستطیل: عرض * 2 + طول * 2

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
tool=int(input("tool mostatill ra vared konid :"))
arz=int(input("arz mostatill ra vared konid :"))
print (2 * tool * arz)
Amirowich دانلود Python

print(2 * tool +2 * arz) intori dorost mishe Alirezaakbari


0
tool = int(input("tool"))
arz = int(input("arz"))
if arz >= tool:
    print ('wrong')
else:
    print (2*(tool+arz))
کاربر 802 دانلود Python
0
a = int(input('tool:'))
b = int(input('arz:'))

ta = a + b
print('mohit :', ta * 2)
Rtmobin دانلود Python
0
t = int(input('num : '))
a = int(input('num : '))
m = (t*2) + (a*2)
print(m)
کاربر 1224 دانلود Python
0
def mohit(a,b):
    return a*2 + b*2

try:
    a = int(input("tool ra vared konid:"))
    b = int(input("arz ra vared konid:"))
except ValueError:
    print("error:lotfan add vared konid:")
    exit()

print("mohite mostati = ",mohit(a,b))
Alirezaakbari دانلود Python
0
a=float(input('arz : '))
t=float(input('tool : '))
print('mohit = (tool+arz)×2 = {}'.format((t+a)*2))
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن