تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه مساحت ذوزنقه قائم الزاویه

Yazdan آسان 271/ دانلود 1206 بازدید

برنامه ای بنویسید که قاعده و ارتفاع ذوزنقه را دریافت کند و مساحت ذوزنقه قائم الزاویه را محاسبه کند

مساحت =  قاعده * ارتفاع ÷ 2

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
Height=float(input('please give your height: '))
base=float(input('please give your base: '))
area=(Height*base)/2
print('your area is %i'%area)
Amirgoodarzi دانلود Python
0
def area():
    gaede = int(input('enter the gaede:'))
    h = int(input('enter the h:'))
    print((gaede * h ) / 2)
    
area()   
کاربر 416 دانلود Python

بهتر بود برای فانکشن پارامتر میساختی. چون این کار به نظرم بده که داخله تابع اینپوت بزاری Adrin


0
x = float(input("qhaede ra vared konid:"))
y = float(input("ertefa ra vared konid:"))
m = x*y
print(m/2)
کاربر 802 دانلود Python
0
try:
while True:
  a = int( input("number for The base of the triangle:") )
  h = int( input("number for The height of the triangle:") )
 
  def Right_angled_triangle( a , h ):
     return ( a * h ) / 2
 
  print("your answer is:",Right_angled_triangle( a , h ))

  w = input("Do you want to continue(y/N):")

  if w == "N":
   print("Good bye I see you later.")
   break
  
except:
 print("Error,try again")
کاربر 775 دانلود Python
0
a = float(input("qhaede ra vared konid:"))
b = float(input("ertefa ra vared konid:"))

print()
print(f"masahat {a * b / 2} ast.")
Kiachetore دانلود Python
0
g = int(input('gaede: '))
e = int(input('ertefa: '))
m = g * e

print('msahat:',m / 2)
Rtmobin دانلود Python
0
def zuzanaghe() :
  gh1=float(input('ghaede aval : '))
  gh2=float(input('ghaede dovom : '))
  h=float(input('ertefa : '))
  gh3=gh1+gh2 
  print('masahat : {}'.format(gh3*h/2))
zuzanaghe() 
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن