تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه مساحت مثلث

کاربر 714 آسان 253/ 1257 بازدید

برنامه ای بنویسید که قاعده و ارتفاع مثلث را دریافت کند و مساحت آن را محاسبه کند

مساحت مثلث = (قاعده * ارتفاع) تقسیم بر 2

11 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
rule = int(input("Rule : "))
height = int(input("Height : "))

area = rule * height / 2 
print(f"Area : {area}")
Parsaghasemi13 دانلود Python
1
+1
a = int(input('gaede:'))
b = int(input('ertefa:'))

mas = a * b
print('masahat :', mas / 2)
Rtmobin دانلود Python
0
x = float(input("qhaede ra vared konid:"))
y = float(input("ertefa ra vared konid:"))
m = x*y
print(m/2)
کاربر 802 دانلود Python
0
Base = int(input("Pleaz Enter Base triangle:"))
Height  = int(input("Pleaz Enter height  triangle:"))
areaTriangle=f"Area is:{(Base*Height)/2}"
print(areaTriangle)
Alifasihi دانلود Python
0
a = int(input("shoaa ra vared konid: "))
b = int(input("ghaede ra vared konid: "))

c = a * b

print()
print(f"masahat daire {c / 2} ast.")
Kiachetore دانلود Python
0
h=float(input("height="))
r=float(input("rule="))
s=(h*r)/2
print("masahat=",s)
کاربر 1178 دانلود Python
0
q = int(input('give me qaede : '))
e = int(input('give me ertefa : '))

m = (q * e) / 2
print(m)
کاربر 1224 دانلود Python
0
rule=int(input("rule:"))
height=int(input("height"))
area=rule*height/2
print("area:",area)
Rezapy66 دانلود Python
0
a = input("قاعده را وارد کنید")
b = int(a)
c = input("ارتفاع را وارد کنید")
d = int(c)
print((b * d) / 2)
کاربر 1810 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن