تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

مساحت مثلث

کاربر 2431 آسان 1122/ دانلود 45 بازدید جدید

برنامه ای بنویسید که مساحت مثلث را با در دست داشتن طول دو ضلع و زاویه بین آنها محاسبه کند.

1 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
import turtle
import math
laki = turtle.Turtle()
laki.hideturtle()
laki.color('blue')
laki.pensize(3)
laki.penup()

x1, y1 = 200, 50
x2, y2 = 50, 150
x3, y3 = -100, -100

laki.setpos(x1, y1)
laki.pendown()
laki.setpos(x2, y2)
laki.setpos(x3, y3)
laki.setpos(x1, y1)

a = math.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
b = math.sqrt((x1-x3)**2 + (y1-y3)**2)
c = math.sqrt((x3-x2)**2 + (y3-y2)**2)

P = a + b + c
p = P / 2.0

A = math.sqrt(p * (p-a) * (p-b) * (p-c))
print("Primeter = " + str(P))
print("Area = " + str(A))
Sajad دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن