تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

مصرف سوخت ماشین

Amirsaylent آسان 120/ 559 بازدید

برنامه مقدار مسافت طی شده به کیلومتر و مقدار سوخت مصرف شده به لیتر را دریافت کند و با توجه به دستورالعمل زیر در خروجی چاپ کند که خودرو کم مصرف است یا پرمصرف.

اگر مصرف سوخت این خودرو کمتر از 7 لیتر در 100 کیلومتر بود: ماشین کم مصرف است

اگر مصرف سوخت خودرو بیشتر از 7 لیتر در 100 کیلومتر بود، ماشین پر مصرف است

10 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
a = int(input("klometr:"))   
b = int(input("benzin:"))
if a / b > 14.2857143:
    print("kam masraf")
else:
    print("por masraf")
Amirb دانلود Python
0
-1
+1
distance_traveled = float(input("مسافت طی شده (به کیلومتر): "))
fuel_consumed = float(input("مقدار سوخت مصرف شده (به لیتر): "))

fuel_efficiency = fuel_consumed / (distance_traveled / 100)

if fuel_efficiency < 7:
    print("خودرو کم مصرف است")
else:
    print("خودرو پر مصرف است")
Admin دانلود Python
0
+1
-1
const distanceTraveled = parseFloat(prompt("مسافت طی شده (به کیلومتر): "));
const fuelConsumed = parseFloat(prompt("مقدار سوخت مصرف شده (به لیتر): "));

const fuelEfficiency = fuelConsumed / (distanceTraveled / 100);

if (fuelEfficiency < 7) {
  console.log("خودرو کم مصرف است");
} else {
  console.log("خودرو پر مصرف است");
}

Admin دانلود JavaScript
0
-1
+1
d=float(input('distance in KM: '))
f=float(input('fuel in L: '))
print('کم مصرف') if ((d*f)/100)<=7 else print('پر مصرف')
Zb8319 دانلود Python
0
-1
+1
a = int(input('Kilometers : '))
b = int(input('Gas : '))
fuel = b/(a/100)
if fuel > 7:
    print('Por Masraf!')
else:
    print('Kam Masraf!')
M3edixd دانلود Python
0
l = float(input("Enter: "))

if l <= 7:
    print(f"این خودرو {l} لیتر سوزانده است در نتیجه کم مصرف است")
else:
    print(f"این خودرو {l} لیتر سوزانده است پر مصرف است")
Ha3an دانلود Python
-1
-1
-1
+1
a = int(input("distance: "))
b = int(input("litr: "))
if b/a <= 7/100 :
    print("This car is fuel efficient ")
if b/a > 7/100 :
    print("This is a heavy-duty car ")
Hossein1122 دانلود Python
-1
-1
d=int(input('distance: '))
g=int(input('gas: '))
if g/d<7/100:print('کم مصرف')
if g/d>=7/100:print('پر مصرف')
Ordinaryperson دانلود Python
-1
-1
def ms ( dest,litr):

  distperlitr = (litr/dest)*100
  if distperlitr>7 :
    print( "پر مصرف")
  else:
    print (" کم مصرف ")

dest = float(input("مسافت طی شده :"))
litr = float(input("مصرف سوختی :"))
ms ( dest,litr)
کاربر 815 دانلود Python
-1
-1
k = int(input('enter kilometr : '))
l = int(input('enter litr : '))

if k == 100 and l <= 7:
  print('low consumption')
else:
  print('high consumption')
کاربر 1224 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن