تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

مقایسه 2 عدد

Admin آسان 65/ دانلود 2012 بازدید

برنامه ای بنویس که 2 عدد از ورودی دریافت کند و عدد بزرگتر را چاپ کند

23 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
5
+1
+1
+1
a = float(input('adad aval ra vared konid: '))
b = float(input('adad dovom ra vared konid: '))
if a>b:
    print(a)
else:
    print(b)
Amirtaha دانلود Python
2
+1
+1
x = float(input("number1: "))
y = float(input("number1: "))
print(max(x,y))
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
while 1 :
  num1 = int(input("num1: "))
  if num1 == 0:
    break
  num2 = int(input("num1: "))
  if num1 > num2:
    print(num1)

  elif num1 < num2:
    print(num2)

  else:
    print("{} = {}").format(num1,num2) 
Nima280 دانلود Python
1
+1
NumberOne = input("Enter Your Number :")
NumberTwo = input("Enter Your Number :")
NumberOne = int(NumberOne)
NumberTwo = int(NumberTwo)
BigNumber = 0

if NumberOne>NumberTwo :
    BigNumber = NumberOne

if NumberTwo>NumberOne :
    BigNumber = NumberTwo

Sentece = f'Big Number is {BigNumber}'

print(Sentece)
Taha1390 دانلود Python
1
+1
m , n = int(input('adad 1: ')) , int(input('adad 2: ')) 
print('adad bozorg:',max(m,n))
Rtmobin دانلود Python
1
+1
def number():
	num=[]
	a=float(input('number'))
	num.append(a)
	b=float(input('number2'))
	num.append(b)
	print(max(num))
print(number())
Lorex دانلود Python
0
x1= int (input("first number: "))
x2= int (input("second number: "))

if x1>x2:
    print('{} is bigger'.format(x1))
elif x2>x1:
    print('{} is bigger'.format(x2))
else:
    print('The numbers are equal') 
Tamara دانلود Python
0
a = int (input ("a:"))
b = int ( input ('b:'))
if a>b :
print ('a is biggest')

else :
print ('b is biggest') 
Pouriya دانلود Python
0
num = int(input('enter number: '))
num2 = int(input('enter number2: '))
print(num) if num > num2 else print(num2)
Reza01 دانلود Python

بهتره مساوی بودن رو هم بررسی کنی Admin


فکر می کنم در اونصورت دیگه نشه بصورت شرط یک خطی(نه مثلا if n_1>n_2:print(n_1) بلکه با چند شرط در یک خط)نوشتش درسته؟ Ordinaryperson


0
num1=int(input("enter num1:")) 
num2=int(input("enter num2:"))
if num1>num2:
    print("bigger {}" .format(num1))
else:
    print("bigger {}".format(num2))   

Amirowich دانلود Python
0
a = float(input('adad aval: '))
b = float(input('adad dovom: '))

j = 0


if a > b:
    j = a
if a < b:
    j = b 

print(j)
Adrin دانلود Python
0
a=int(input("Number1: "))
b=int(input("Number2: "))
if a>b:
    print(a)
else:
    print(b)
Mahan78 دانلود Python
0
n1 = int(input ("enter a number"))
n2 = int(input ("enter a number"))

if n1 < n2:
  print(n2)
else:
  print(n1)
کاربر 554 دانلود Python
0
n1 = input('adad aval ra vared konid :')
n2 = input('adad dowom ra vared konid :')

if n1 > n2 :
  print(n1 , 'bozorg tar ast .')
elif n2 > n1 :
  print(n2 , 'bozorg tar ast .')
کاربر 559 دانلود Python
0
def moghayese(n_1,n_2):
    if n_1>n_2:print(n_1)
    if n_2>n_1:print(n_2)
    if n_2==n_1:print("Your numbers are equal")
moghayese(8,8)
Ordinaryperson دانلود Python
0
x = int(input('enter : '))
v = int(input('enter : '))
if x > v :
  print(x)
elif v > x :
  print(v)
کاربر 1224 دانلود Python
0
a = int(input("namber1:"))
b = int(input("namber2:"))
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)
Amirb دانلود Python
0
ali=int(input("ali:))
amir=int(input("amir:"))
if ali>amir:
print(ali)
else:
print(amir)
کاربر 755 دانلود Python
0
x = int(input("Enter1: "))
y = int(input("Enter2: "))
print(max(x,y))
Ha3an دانلود Python
0
n = float(input("adade aval ra vared konid: "))
m = float(input("adade dovom ra vared konid: "))
print (max(m,n))
کاربر 1645 دانلود Python
0
a = int(input("yek adad vared konid:"))
b = int(input("yek adad vared konid:"))
if a>b:
    print("adad aval bozorg tar az dovomi ast")
else:
    print("adad dovom bozorg tar az avali ast")
کاربر 1842 دانلود Python
0
num1= float(input('give me first number :'))
num2= float(input('give me second number : '))
while num1 == num2 :
  print('two numbers can not be equal\ntry again')
  num1=float(input('give me first number :'))
  num2=float(input('give me second number : '))
else:
  if num1 > num2 :
    print('{}>{}'.format(num1,num2))
  else: 
    print('{}>{}'.format(num2,num1))
Soheyl دانلود Python
0
num1 = float(input('enter number 1 :'))
num2 = float(input('enter number 2 :'))

if num1 > num2:
    print(num1)
elif num2 > num1:
    print(num2)
else:
    print('draw')
کاربر 2191 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن