تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

اعداد به توان 2

Hossein آسان 80/ 949 بازدید

برنامه ای بنویس که عددی را از ورودی دریافت کند و عدد را به توان 2 برساند و در خروجی چاپ کند. تا زمانی که عدد 0 وارد نشده است این روند ادامه پیدا کند

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
-1
+1
+1
while True:
    x= int(input('enter the number:'))
    y=x*x
    print(y)
    if x==0:
       break 
Tamara دانلود Python
0
-1
+1
a = int(input ("enter num:"))
y = pow (a,3)
if a==1 :
 print ("Type 1 mean exit.")
 exit
else :
 print (y)
Pouriya دانلود Python
0
+1
-1
while True:
    x= int(input('enter the number:'))
  if x==0:
       break 
    y=x**2
    print(y)
Tamara دانلود Python
0
while 1:
    def power(num):
        return num**2
    num = int(input("enter number: "))
    if num == 0:
        break
    print(power(num))

Aryan84 دانلود Python
0
while True:
    number = int(input('enter number: '))
    if number == 0:
        break
    print('javab = ',number ** 2)
Reza01 دانلود Python
0
while True:
    i = float(input('num: '))
    if i == 0:
        break
    else:
        print(i**2)
Erfiiam دانلود Python
0
while True:
    num=int(input("enter num:"))
    if num==0:
        break
    i=num**num
    print(i)
Amirowich دانلود Python
0
while True:
	a=int(input(' enter a number: '))
	x=a*a
	print(x)
	if a==0:
		break
	else:
		continue
Abtin67 دانلود Python
0
+1
-1
while 1:
    n = int(input("number: "))
    if n == 0:
        break
    print(pow(n,2))
Hossein1122 دانلود Python
0
+1
-1
while 1:
    x=int(input('num: '))**2
    if x==0:break
  else:print(x)
Ordinaryperson دانلود Python
0
while True:
    i = float(input('Number '))
    print(i**2)

    if i == float(0) :
        break
Taha1390 دانلود Python
0
while true:
 b = int(input("Enter a number: "))
  
 d = 0
  g = 0

    for i in b:
        s += i
        n += 1
  
   if i == 0:
    break

print()
print(d / g)
Kiachetore دانلود Python
0
age = int(input('age:'))
print(age ** 2)
Mayoka دانلود Python
0
while True:
  num=int(input("Enter a number : "))
  if num != 0:
    print("num*num is " + str(num**2))
  else:
    break
کاربر 1443 دانلود Python
0
while 1 :
    a = int(input())
    if a == 0 :
        break
    a = a**2
    print(a)
    a = 0
  print(a[::-1])print(b)
Armanxy275 دانلود Python
0
while True:
    x=print(( int(input('num: ')))**2)
    if x==0 :  break 
Amirhosein دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن