تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تعداد تکرار کاراکتر در رشته

Admin آسان 67/ 587 بازدید

تابعی بنویسید که تعداد تکرار یک کاراکتر در یک رشته را برگرداند

برای این سوال نباید از توابع آماده استفاده کنید


count_char("hooshang", "o") #2

6 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
a=input('text: ')
b=input('find: ')
def g(a,b):
    n=0
    for i in a:
        if i == b:
            n=n+1
    print(n)
g(a,b)
کاربر 709 دانلود Python
0
-1
+1
def count_char(a, b):
    a = list(a)
    count = 0
    while b in a:
        count += 1
        a.remove(b)
    return count
a = input('first word: ')
b = input('what letter do you want to find: ')
print('this letter has reapeated for %i times!' % count_char(a, b))
M3edixd دانلود Python
0
def count_char(text , char ):
  count = 0
  text1 = text.lower()
  for i in text1:
    if char == i:
      count += 1print(count)

text = input("Enter a text: ")
char = input("Enter a char: ")
count_char(text,char)
Mortezaf دانلود Python
-1
-1
def count_char(a):
    count=0
    for i in a:
        count+=1
    print(count)
Mahan78 دانلود Python
-1
-1
def repeatch(s,c):
    n=0
    for i in s:
        if c in s:n+=1
        else:next
    if n-6==-6:return False
  else:return n-6
Ordinaryperson دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن