تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

تعداد حروف بزرگ در رشته

Amirowich آسان 255/ دانلود 833 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک متن از کاربر دریافت کند و تعداد حروف بزرگ آن را در خروجی چاپ کند.

مثال:

input: HooShanG
3

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
x = input("Enter: ")
d = 0
for i in x:
    if i.isupper():
        d += 1
print(d)
Hossein1122 دانلود Python
3
+1
+1
+1
x=input('word or sentence: ')
uppercounter=0
for i in x:
    if ord(i) in range(65,91):
        uppercounter+=1
print(uppercounter)
Ordinaryperson دانلود Python
3
+1
+1
+1
sent = input("enter a str:")
print(sum(1 for i in sent if i.isupper()))
Rezadev دانلود Python
0
W=input('str: ')
result=''
for u in W:
    result+= u if u.isupper() else u.islower()
    if (u.islower())\
    or (u==' '):
        continue
print(len(result))
Zb8319 دانلود Python
0
name=input("please enter name: ")
len=0
for n in name:
    if n==n.upper():
        len+=1
print(len)
کاربر 2044 دانلود Python
0
def count_upper(text):
    count = 0
    for i in text:
        if i.isupper():
            count += 1
    return count
def count_lower(text):
    count = 0
    for i in text:
        if i.islower():
            count +=1
    return count
x = input("lotfan matn ra vared konid:")
count_upper = count_upper(x)
count_lower = count_lower(x)
print("tedad horofe bozorg:",count_upper)
print("tedad horofe kochak:",count_lower)   
Alirezaakbari دانلود Python
0
txt = input('input: ')
j = 0
for i in txt:
    if i.isupper():
        j += 1
print(f'dar {txt} tedad horof bozorg = {j}')
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن