تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

ساخت جدول ضرب 2

Unknown آسان 985/ دانلود 104 بازدید

برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را مثل تصویر زیر چاپ کند:

4 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
for t in range(1,11):
    for z in range(1,11):
        print(z*t)
کاربر 2260 دانلود Python
0
A=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
B=A.copy()

for i,a in enumerate(A,1):
    for j,b in enumerate(B,1):   
        print(str(i*j).center(3),end=(""))
    print(" ")

Aligheisari دانلود Python
0
for i in range(1,11):
    for j in range(1,11):
        print(i*j,end=" ")
    print()
کاربر 2269 دانلود Python
0
#includr <iostream>
Using namespace std ; 
Int main ()
{
  Int I j
  For ( i=1 ; I<=10 ; i++)
  {
    For ( j=1 ; j<=10 ; j++ )
     { 
       cout<<\n j*I <<"\t";
       cout << endl;
     }
   }
   Cin.get();
   Return 0;
 }
کاربر 2279 دانلود C++

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن