تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه مساحت لوزی

Yazdan آسان 272/ دانلود 652 بازدید

برنامه ای بنویسید که قطر بزرگ و کوچک لوزی را دریافت کند و مساحت لوزی را محاسبه کند.

مساحت لوزی = قطر بزرگ * قطر کوچک ÷ 2

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
ghotre_bozrg_lozi=int(input(' قطر بزرگ لوزی را وارد کنید: '))
ghotre_kochak=int(input(' قطر کوچک لوزی را  وارد کنید: '))
masaht_lozi=ghotre_bozrg_lozi*ghotre_kochak/2
print(masaht_lozi)
Abtin67 دانلود Python
0
large_diameter  = float(input("Pleaz Enter large diameter:"))
Small_diameter  = float(input("Pleaz Enter Small diameter:"))
areaRhombus=f"Area is:{large_diameter*Small_diameter/2}"
print(areaRhombus)
Alifasihi دانلود Python
0
g_b , g_k = int(input('gotr bozorg: ')), int(input('gotr kuchak: '))

print('masahat:',(g_b * g_k) / 2) 
Rtmobin دانلود Python
0
txt_1 = float(input("Enter number for large diameter:"))
txt_2 = float(input("Enter number for Small diameter:"))

result = ( txt_1 * txt_2 ) / 2
print("result is:" , result)
کاربر 775 دانلود Python
0
D=float(input("ghotre bozg:"))
d=float(input("ghotre koockak:"))
area=D*d/2
print("area:",area)
Rezapy66 دانلود Python
0
print((int(input("num1: "))*int(input("num2: ")))/2)
Amirhosein دانلود Python
0
b_side= float(input('big side : '))
s_side= float(input('small side : '))

print('s : {}'.format(b_side*s_side/2))
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن